Publicerad: 13 december 2019

Nyhet

Se arbetsmarknadspolitikens reformering som en helhet

SKR överlämnar idag en agenda till regeringen för reformeringen av Arbetsförmedlingen. Agendan ska ge regeringen vägledning för ett bättre och mer sammanhållet reformarbete i en helhet.

Anders Knape.

Anders Knape.

Framtidens arbetsmarknadspolitik måste präglas av hög kvalitet och likvärdighet samt vara tillgänglig över hela landet. Sveriges Kommuner och Regions styrelse har idag fattat ett enigt beslut om en agenda för den fortsatta processen i reformeringen av Arbetsförmedlingen.

– Vår agenda kommer att vara utgångspunkten för hur vi vill bidra till och nogsamt följa upp regeringens arbete under de kommande åren. Att den statliga arbetsmarknadspolitiken fungerar väl för kommuner och regioner är mycket viktigt, säger Anders Knape, ordförande SKR.

Kompetensförsörjning och matchning

Många arbetsgivare har stora rekryteringsbehov, samtidigt som dagens arbetslösa ofta saknar den kompetens som efterfrågas. Dessutom behöver etableringen för nyanlända stärkas. Arbetsförmedlingens prognos för 2020 och 2021 visar att antalet långtidsarbetslösa kommer att stiga till den högsta nivån sedan 1990-talet. Mot den bakgrunden behöver kompetensförsörjningen och matchning på arbetsmarknaden vara en kärnfråga i reformen.

– Frågor som utbildning, kompetensväxling, matchning, nyanländas etablering och sociala insatser behöver samspela bättre än idag. Regeringen måste ta tillvara och utveckla arbetet på alla nivåer. I detta behöver samverkan mellan stat, regioner och kommuner, näringsliv och det civila samhället främjas, säger Anders Knape.

Förslag till en helhetssyn

Arbetsmarknadspolitiken måste bedrivas effektivt och med fokus på arbetssökande och arbetsgivare. Den ska fungera på såväl kort som lång sikt. Det har varit SKR:s budskap till regeringen och till Arbetsförmedlingen.

– SKR:s agenda för reformeringen av arbetsmarknadspolitiken är ett förslag till en helhetssyn, något som hittills har saknats. Avgörande i det fortsatta arbetet är ett mycket tydligare utgångspunkt i de arbetssökandes behov och arbetsgivarnas rekryteringsbehov, säger Anders Knape.

Fakta

SKR:s agenda för reformering av Arbetsförmedlingen innehåller 36 punkter inom åtta huvudområden:

  • Utgå från individen – säkra stödet till de långt från arbete genom Arbetsförmedlingens tillgänglighet
  • Sätt kompetensförsörjning som en del av reformens kärna
  • Ta tillvara och utveckla kommuners och regioners roll i samverkan kring arbetslösa
  • Underlätta för nyanländas etablering
  • Ge goda förutsättningar för yrkesväxling och utbildning för arbetslösa
  • Skapa säkra system för arbetsmarknadspolitisk bedömning och informationsdelning med landets kommuner
  • Staten måste ta ansvar för övervältring av arbetsuppgifter och kostnader på den kommunala och regionala sektorn
  • Uppdragets genomförande och den fortsatta processen

Leif Klingensjö
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!