Publicerad: 3 april 2019

Nyhet

Satsning stärker tillgängligheten i barnhälsovården

Stärkt samverkan mellan barnhälsovården, socialtjänsten och tandvården har lett till ökad tillgänglighet i barnhälsovården. Det visar slutrapporten av satsningen på barnhälsovård för 2018.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

I december 2017 beslutade SKL och staten om en satsning på barnhälsovården med målet att öka tillgängligheten, framför allt för grupper med sämre hälsa, tandhälsa och lägre vaccinationsgrad. Staten har finansierat satsningen med 120 miljoner kronor som fördelats till regionerna.

– Insatser tidigt i barns liv är viktigt för att det ger möjlighet till utveckling, inlärning och hälsa. Den här satsningen visar att det med förhållandevis små medel går att göra stora förändringar, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL).

Samverkan mellan socialtjänsten och barnhälsovården

Flera olika insatser har genomförts i regionerna för att öka tillgängligheten i barnhälsovården. En viktig insats har varit hembesök, där barnhälsovården och socialtjänsten tillsammans besökt familjer med nyfödda barn. Det har handlat om såväl riktade hembesök till grupper med sämre hälsa liksom universella hembesök till alla familjer med nyfödda barn i de utvalda områdena. I flera regioner har även samverkan mellan barnhälsovården och tandvården stärkts.

– Genom att involvera kommunerna och alla deras kompetenser och kontaktvägar gentemot nyblivna föräldrar, skapas bättre möjligheter att ge anpassat stöd, säger Fredrik Lennartsson.

Förebyggande insatser är avgörande för att utjämna hälsoskillnader

Insatserna skiljer sig åt mellan regioner beroende på förutsättningar och behov. De handlar om allt ifrån utökade öppettider på barnavårdscentraler till att utveckla metoder för att identifiera psykosociala riskfaktorer och ge riktat stöd till barn med fetma.

– En jämlik barnhälsa kräver ihärdiga insatser från många aktörer. Genom att tidigt se och uppmärksamma problem i barnens hälsa, utveckling och uppväxtmiljö går det att utjämna de sociala hälsoskillnaderna och bidra till en bättre hälsoutveckling, säger Fredrik Lennartsson.

Ulrika Vestin
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!