Publicerad: 9 juli 2018

Nyhet

Satsning på våldsförebyggande arbete i skolor

SKL och regeringen har kommit överens om ytterligare 5 miljoner kronor till våldsförebyggande insatser som bidrar till jämställhet i förskola och skola.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Genom överenskommelsen kan SKL fortsätta att bidra i utvecklingsarbetet av ökad jämställdhet och minskat våld. Insatserna mot våldsförebyggande arbete ska även omfatta förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. I överenskommelsen ingår att SKL ska samla framgångsfaktorer från skolans redan systematiska arbete med jämställdhet och våldsförebyggande insatser. Det är viktigt att börja tidigt med förebyggande insatser för ökad jämställdhet och för att motverka våld.

− Strukturerade våldsförebyggande program med fokus på män, pojkar och frågor om maskulinitet i skolan är ett område i behov av utveckling. Några skolor jobbar redan framgångsrikt med våldsförebyggande program men regeringen vill ge fler förskolor och skolor chansen att göra det, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren.

− Vår överenskommelse innebär att vi kan förstärka stödet till det våldsförebyggande arbetet i förskola och skola. Generellt sett är det breda och tidiga våldsförebyggande arbetet underutvecklat. Både förskola som skola behöver bättre förutsättningar att jobba mer kunskapsbaserat och systematiskt mot våld på ett sätt som ökar jämställdheten, säger Lena Micko, ordförande SKL.

Beslutet är ett tillägg till en överenskommelse som regeringen och SKL har ingått för att stärka jämställdhetsarbetet i kommuner och landsting under åren 2018 - 2020. Regeringen skjuter till 20 miljoner kronor till kommuner och landsting under 2018 för jämställdhetsarbetet inom ramen för överenskommelsen. Målet med överenskommelsen är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Överenskommelsen är en av flera som staten och SKL har inom jämställdhetsarbetet. Andra innehåller exempelvis insatser för kvinnors hälsa. Resultatet av SKLs arbete ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2019.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!