Publicerad: 3 december 2015

Pressmeddelande

Satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa

Regeringen och SKL har slutit en överenskommelse om satsningar i förlossningsvården och om vård som stärker kvinnors hälsa. Totalt rör det sig om 720 miljoner kronor.

Överenskommelsen med SKL gäller för såväl 2015 som 2016. Merparten av medlen (520 miljoner kronor) avser 2016, resterande del 2015.

En gravid kvinna sitter på en säng inför förlossning.

Den största delen i överenskommelsen är ett stimulansbidrag till landstingen om 375 miljoner kronor 2016, och 200 miljoner kronor för 2015, i syfte att stärka främst förlossningsvården, och då i första hand genom insatser för kompetensförsörjning och stärkt bemanning. Genom överenskommelsen ska också ett nationellt arbete för en mer kunskapsbaserad och jämlik förlossningsvård ske. Idag finns tydliga variationer i såväl arbetsmetoder som i medicinska resultat i förlossningsvården.

Förbättra insatser för kvinnors hälsa

2016 utbetalas också 125 miljoner kronor som ett stimulansbidrag till landstingen för att förbättra primärvårdens insatser för kvinnors hälsa. Dessa ska gå till att förbättra primärvårdens insatser kring sjukdomar som är vanliga hos kvinnor.

Ett område som särskilt ska uppmärksammas är metoder för att nå patientgrupper i socioekonomiskt utsatta områden. – Den här satsningen är en viktig bit på vägen mot en mer jämställd och jämlik vård. Förlossningsvården är avgörande för många kvinnors hälsa, och behöver bli mer jämlik över landet säger Gabriel Wikström, Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

Viktigt för patientsäkerheten

Lena Micko.

Utöver detta satsas för 2016 5 miljoner kronor på stöd till screening av livmoderhalscancer. Ytterligare 10 miljoner kronor går till att stödja utvecklingen av centrum för bäckenbottenrehabilitering. Slutligen får SKL 5 miljoner kronor för att samordna insatserna.

– Det här blir ett viktigt tillskott i arbetet med att öka patientsäkerheten. Även om svensk förlossningsvård håller hög klass, finns förbättringsområden. Ett sådant är komplikationer i samband med förlossning, där vi dels behöver minimera skadorna, dels säkerställa att de som trots allt drabbas, får rätt vård, säger Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!