Publicerad: 11 maj 2016

Nyhet

Satsning på arbete med maskulinitet och jämställdhet

Våld, sexuell hälsa, arbetsmarknad och kultur – de projekt som nu delar på 4,5 miljoner kronor för att sprida sina metoder spänner över ett brett område.

Hur får vi fler män till förskolan? Hur arbetar vi våldsförebyggande med personer med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur uppmuntrar vi unga killar att ta ansvar för sin egen och andras hälsa? Varför är det så få killar som ägnar sig åt dans eller teater och vad kan vi göra åt det?

Viktigt med kunskap om normer

Det är några av de utmaningar som de 15 projekt som nu beviljats medel försöker hitta lösningar på. Pengarna ska användas till att systematisera, dokumentera och sprida deras erfarenheter och arbetssätt, till exempel genom konferenser, workshops, filmer och trycksaker.

Lena Micko, Ordförande SKL

– Det finns idéer om hur män ska vara som motverkar jämställdhet. Därför är det viktigt för alla som arbetar med jämställdhet att ha kunskap om normer för maskulinitet. Genom att stödja spridningen av de här projekten kan vi bidra till ett bredare jämställdhetsarbete i kommuner, landsting och regioner, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Stöd och spridning

SKL:s satsning på maskulinitet och jämställdhet sker genom en ettårig överenskommelse med regeringen om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.

Genom satsningen kartlägger, stödjer och sprider SKL jämställdhetsarbete med fokus på mansnormer i kommuner, landsting och regioner.

Alla projekt som beviljats medel till spridning

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!