Publicerad: 19 juni 2019

Nyhet

Satsningar på nära och mer tillgänglig vård

SKL och regeringen har kommit överens om ett antal satsningar på totalt 9,4 miljarder kronor för att stärka svensk hälso- och sjukvård.

Marie Morell.

Marie Morell.

Det rör sig bland annat om satsningar på cancervården, förbättrade förutsättningar för vårdens medarbetare samt satsningar på en nära vård.

SKL kommer inom kort att fatta beslut om överenskommelserna om åtgärder för en bättre psykisk hälsa och en uppdaterad kömiljard.

– För att möta de förändrade behov vi ser och göra vården mer tillgänglig och jämlik behöver vi arbeta på nya sätt. Det här är viktiga satsningar för kommuner och regioner att kunna utveckla den svenska hälso- och sjukvården, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL).

– Sverige har en hälso- och sjukvård i världsklass. Men det finns utmaningar som vi behöver möta. Nu gör vi en rejäl satsning på totalt 9,4 miljarder kronor för ökad tillgänglighet, kortare köer och mer likvärdig sjukvård efter behov. Så bygger vi ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren.

3,3 miljarder kronor till vårdens medarbetare

Regionerna får 3,2 miljarder till medarbetarna inom vården, inklusive 400 miljoner kronor som är öronmärkta för utbildning av specialistsjuksköterskor. Kommunerna får därutöver 100 miljoner för att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare.

– Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Regeringen gör nu en samlad satsning för att skapa bättre förutsättningar för alla de människor som dagligen hjälper patienter till ett bättre liv, säger socialminister Lena Hallengren.

– Det är bra och helt nödvändigt att regioner kan fortsätta sina breda satsningar på kompetensförsörjning. Nu kan även kommunerna ta del av medlen, säger Marie Morell.

2,4 miljarder kronor till primärvården

Regeringen gör en samlad satsning på 2,4 miljarder kronor för att göra primärvården mer jämlik, mer tillgänglig och mer patientcentrerad.

– Vården behöver finnas nära och där när man behöver den, säger socialminister Lena Hallengren.

– En omställning till mer nära vård är nödvändig för att möta framtidens utmaningar och invånarnas förändrade behov av vård och omsorg, säger Marie Morell.

446 miljoner kronor för kortare väntetider i cancervården

Ytterligare en överenskommelse innehåller nästan en halv miljard kronor till kortade köer och minskade regionala skillnader i cancervården.

– Sverige ska ha en cancervård i världsklass. På så sätt skapas en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet, säger socialminister Lena Hallengren.

– Införandet av standardiserade vårdförlopp är en framgång som gjort cancervården mer jämlik. Årets canceröverenskommelse mellan SKL och staten är en viktig signal om att det nationella stödet till cancervården behövs och ska fortsätta, säger Marie Morell.

Fredrik Lennartsson
Chef för avdelningen vård och omsorg

Åsa Sandgren-Åkerman
Tf sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!