Publicerad: 21 december 2015

Pressmeddelande

Satsningar för kortare väntetider i cancervården

Regeringen och SKL har kommit överens om en överenskommelse för 2016 som omfattar sammanlagt 444 miljoner kronor för en mer jämlik cancervård.

läkare och patient samtalar

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Kortare väntetider i cancervården 2016 (PDF, nytt fönster)

Överenskommelsen innebär bland annat att standardiserade vårdförlopp ska införas för tretton nya cancerdiagnoser under året. Arbetet med standardiserade vårdförlopp påbörjades framgångsrikt 2015 med fem diagnoser. Bland de nya diagnoserna för 2016 finns exempelvis bröstcancer, hjärntumörer, lungcancer och äggstockscancer.

Större delen av pengarna – 406 miljoner - går till landstingen som ett stöd för att förbättra tillgängligheten inom cancervården genom det fortsatta arbetet med de standardiserade vårdförloppen. Pengar går också till att utveckla nya nationella vårdprogram och fler standardiserade vårdförlopp, samt för att stödja det arbete som regionala cancercentrum (RCC) ansvarar för. RCC har en viktig roll i utvecklingen av cancervården.

Även ett antal andra utvecklingsinsatser ska göras under året. Bland annat ska en översyn av kompetensförsörjningen inom barncancervården göras, i syfte att säkerställa att det finns tillgång till rätt kompetenser för att tillgodose barns behov genom hela vårdkedjan.

– De skillnader vi ser inom cancervården är inte acceptabla. Väntetiderna måste kortas och ojämlikheten minska. Du ska alltid få en bra vård, oavsett vem du är eller var du bor säger Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

Anders Henriksson, 1 vice ordf, SKL

– Landsting och regioner har med kraft och engagemang tagit sig an satsningen på kortare väntetider. De fem första standardiserade vårdförloppen är införda i hela landet. Nu tas nästa steg och ytterligare 13 vårdförlopp införs under 2016, med målet att rejält korta väntetiderna. Dessutom innebär överenskommelsen fortsatt satsning på RCC:s gemensamma nationella arbete med bland annat nivåstrukturering och nationella vårdprogram, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Utöver överenskommelsen betalas också 48 miljoner kronor till de sex RCC via Socialstyrelsen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!