Publicerad: 19 april 2018

Nyhet

Så ska välfärden hitta och utveckla framtidens chefer

För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med medarbetarna. I en ny rapport diskuterar SKL hur välfärden blir mer attraktiv för nya chefer.

Caroline Olsson, chef för sektionen för arbetslivsfrågor, SKL

Caroline Olsson

För att lyckas med rekryteringen av nya chefer måste välfärdens arbetsgivare utmana sig själva och lyfta personer med olika bakgrund och erfarenheter. Hur det ska gå till diskuteras i den nya rapporten Sveriges viktigaste chefsjobb, där flera chefer berättar om sin erfarenheter och vad som krävs för att attrahera framtida chefer till välfärden.

– Vi måste identifiera och odla talanger oavsett vilken ålder, kön eller etnisk bakgrund de har. Vi måste även kunna erbjuda alla nya chefer ett bra chefstöd och ge dem bra förutsättningar. Man behöver ha en kontinuerlig dialog om vilka förutsättningar som skapar en bra verksamhet, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting.

Cheferna i välfärden har högst medelålder av alla chefer på arbetsmarknaden. Idag ligger medelåldern för cheferna på runt 50 år.

– Vi kan inte enbart leta efter de mest erfarna personerna. Det måste vara möjligt att göra chefskarriär tidigare, men det ska också vara en möjlighet för dem som väljer en ny karriär mitt i livet, säger Caroline Olsson.

Ett bra ledarskap skapar förutsättningar för medarbetarna att göra sitt bästa och har betydelse för deras hälsa. Bra chefer som tar vara på sina medarbetares engagemang och driver förändringsarbetet tillsammans med medarbetarna kommer att spela en avgörande roll för välfärdens utveckling.

– Många av kommuner, landsting och regioner har redan kommit långt i sitt arbete med chefsförsörjning och chefsutveckling. Vår förhoppning är att rapporten bidrar till en fortsatt diskussion om hur vi utvecklar attraktiva chefsjobb, säger Caroline Olsson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!