Publicerad: 5 april 2017

Pressmeddelande

Så ska kompetensen höjas i vård och omsorg

SKL och Kommunal har träffat en avsiktsförklaring om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Kommunal och SKL presenterar i dag flera gemensamma förslag för att höja kompetensen och säkra kompetensförsörjningen i äldreomsorg och hälso- och sjukvården. Parterna är bland annat överens om att förespråka en modell för yrkesutveckling som tydligt definierar de olika nivåerna vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning.

− För Kommunal är det viktigt att höja undersköterskornas status. Därför är det glädjande att vi är överens med SKL om vikten av att regeringen tillsätter en utredning med uppdraget att se över hur undersköterska kan bli en skyddad yrkestitel. Det är även hög tid att det blir ordning och reda i både yrkesroller och utbildningsvägar till vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

De kommande tio åren behöver över en halv miljon nya medarbetare rekryteras till kommuner, landsting och regioner. Antalet äldre som behöver välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension.

Lena Micko, ordförande SKL

− Efterfrågan på både undersköterskor och vårdbiträden är stor inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård framöver. Samtidigt fortsätter söktrycket till vård- och omsorgsprogrammet att vara lågt. Här behövs olika insatser för att locka fler sökande till utbildningarna. Det finns till exempel en stor rekryteringspotential i gruppen nyanlända personer som har värdefull kompetens och erfarenhet, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Kommunal vill locka fler medarbetare till dessa yrken och presenterar därför idag en avsiktsförklaring om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Parterna är överens om:

  • att förespråka en tydlig modell för yrkesutveckling där de olika nivåerna vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning definieras.
  • att verka för ett nationellt reglerat utbildningsinnehåll för vårdbiträden, undersköterskor och undersköterskor med specialistutbildning.
  • att yrket vårdbiträde definieras, samt att det fastslås vilken utbildningsnivå och vilket utbildningsinnehåll som behövs för yrket.
  • att verka för en nationell valideringsmodell. Vårdbiträdenas och undersköterskornas
   kunskap ska valideras mot de fastställda kurserna i vård- och omsorgsprogrammet
   för respektive yrke.
  • att verka för fler utbildningsplatser med specialistinriktning för undersköterskor
   på Yrkeshögskolan.
  • att stödja förslaget i utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen avseende att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna för en skyddad yrkestitel för undersköterskor.

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!