Publicerad: 27 juni 2015

Nyhet

Särskild lag kan rädda fjärrundervisningen

SKL och Friskolornas riksförbund föreslår att regeringen snabbt förbereder en särskild lag om fjärrundervisning på entreprenad på försök. Det skulle rädda undervisningen för många elever.

Tre elever som sitter framför varsin dator.

Den 1 juli öppnar skollagen möjligheten för fjärrundervisning på entreprenad. Regeringen kommer att fatta beslut om i vilka ämnen det blir. Men det är bara de statliga skolorna – sameskolan och specialskolorna som får sälja fjärrundervisning. Skollagen fortsätter alltså att förhindra både kommuner och fristående skolor att kunna avtala om fjärrundervisning på entreprenad med varandra.

– Förändringen får ytterst liten betydelse för en stor grupp nyanlända elever och elever i glesbygdskommuner. Där är det ofta svårt att rekrytera legitimerade och behöriga lärare i alla ämnen som behövs, säger Håkan Sörman, VD för SKL.

– Men det finns en snabb lösning. Regeringen kan skyndsamt förbereda en särskild lag inom försöksverksamheten. Den skulle öppna upp för skolhuvudmän att avtala om fjärrundervisning med varandra under den tid som försöksverksamheten genomförs, säger Håkan Sörman.

Tillfällig lag har använts förr

Tillfällig lag för försöksverksamhet har funnits tidigare, till exempel när lokala styrelser med föräldramajoritet i skolor prövades, likaså när försöket med timplanefri skola genomfördes. 

SKL och Friskolornas riksförbund anser att en särskild lag som tillåter fjärrundervisning på entreprenad gör försöksverksamheten mer heltäckande. 

– Inget hindrar att riksdagen stiftar en tillfällig lag så att försöksverksamheten ger mesta möjliga kunskap om hur fjärrundervisning i olika ämnen fungerar. Det skulle också innebära att en större grupp elever får den undervisning som de behöver och har rätt till, säger Håkan Sörman.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!