Publicerad: 13 december 2019

Nyhet

Samverkan stärker vårdens utveckling

Nya samverkansregler mellan hälso- och sjukvården och industrin har tecknats. Samarbetet är viktigt för att kunna fortsätta utveckla vården och stärka utvecklingen av Life Science i Sverige.

Foto

Marie Morell.

Överenskommelsen om de nya samverkansreglerna är tecknad mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech.

I Sverige finns sedan länge en väl fungerande samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och industrin, som lett fram till stora medicinska genombrott och gett Sverige en framskjuten position inom Life Science-sektorn. En viktig del i samverkan är information och utbildning av vårdpersonal. Life Science-branschens bidrag till kompetensutveckling är nödvändig för att kunna testa och implementera nya metoder och behandlingar.

– En väl fungerande samverkan mellan hälso- och sjukvården och industrin är viktig för hälso- och sjukvårdens framtid men också för den regionala utvecklingen. Alla medarbetare ska känna sig trygga med vad som gäller för att underlätta samverkan, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Avtalet syftar till att öka samverkan mellan Life Science-branschen och hälso- och sjukvården, för att på bästa sätt möta patienternas behov. Vi ser positivt på att reglerna nu är mer tydliga och transparenta samt mer i linje med den verklighet branschen och hälso- och sjukvården lever i idag, med bland annat ökad digitalisering, säger Anders Blanck, VD LIF, Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech och Therese Hazelius, VD Swedish Labtech.

Samverkansreglerna fastslår som tidigare hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med varandra för att säkerställa förtroendet för såväl hälso- och sjukvården som industrin. Utgångspunkten är att all samverkan ska vara transparent och aldrig får påverka hälso- och sjukvårdens oberoende.

Fakta

Överenskommelsen omfattar samverkan mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården samt företag verksamma inom läkemedels-, medtech- och labtechbranschen. Den gäller från den 1 januari 2020 och ersätter då den nuvarande överenskommelsen. SKR rekommenderar nu kommuner och regioner att anta reglerna i sina organisationer.

Gunilla Thörnwall Bergendahl
Projektledare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!