Publicerad: 28 april 2017

Pressmeddelande

Samverkan kring satsning på forskarskolor

Regeringen och SKL ska samverka om satsning som ska öka kunskapen inom socialtjänsten genom forskarskolor.

Regeringen har beslutat att ge Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) i uppdrag att initiera och driva ett nationellt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning. I satsningen ingår forskarskolor för personer som är yrkesverksamma inom socialtjänsten.

Den offentligt finansierade socialtjänsten, som bland annat omfattar äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättningar, är en viktig del av det svenska välfärdssystemet. Många utredningar har visat att det finns stora kunskapsluckor inom socialtjänsten och att det behövs forskning för att förbättra kunskapsläget. För att möta dessa behov och stärka socialtjänstens forskningsanknytning satsar regeringen nu på forskarskolor.

Ansvaret för forskarskolorna ska ges till två lärosäten i samverkan. Utbildningen ska anordnas på halvfart och leda till licentiatexamen. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska samverka om detta.

– Det är en stor och långsiktig satsning på kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten som regeringen nu gör. Genom forskarskolor vill vi stärka den praktiknära forskningen, socialtjänstens forskningsanknytning och samverkan mellan högskola och socialtjänst. Vi ska tillsammans med SKL verka för att ge satsningen goda förutsättningar så att den blir framgångsrik, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Det här har kommunerna länge efterlyst. Att utveckla kunskap utifrån evidens inom socialtjänsten behövs så att kvalitén på de insatser som ges förbättras. Inte minst är det viktigt att satsningen är långsiktig, och det borgar för att många kommer att medverka, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!