Publicerad: 23 januari 2019

Nyhet

Samtliga kommunstyren klara efter valet 2018

I måndags kväll blev styret i sista kommunen klart och nu är samtliga politiska styren inrapporterade till SKL. Det blir maktskiften i 128 kommuner.

Både blocköverskridande styren och alliansstyren ökar medan vänsterstyrena minskar. Andelen som styr i minoritet är högre än efter valet 2014.

Av SKL:s enkätundersökning om styren framgår att:

Styren i procent:

Borgerligt

Vänster

Blocköverskridande

Övrigt

2014

31,0

34,1

34,8

0,3

2018

44,8

12,8

39,7

2,8

 • Det blir 128 maktskiften i kommunerna efter valet 2018, motsvarande 44,1 procent av kommunerna. Vanligast är skiftet från vänsterstyre till blocköverskridande styre ( 36 st) och blocköverskridande styre till borgerligt styre (33 st).
 • Borgerliga styren i 44,8 procent av kommunerna jämfört med 31,0 procent efter valet 2014.
 • Vänsterstyren i 12,8 procent jämfört med 34,1 procent efter valet 2014.
 • Blocköverskridande styren i 39,7 procent jämfört med 34,8 procent efter valet 2014.
 • Sverigedemokraterna styr ensamt i två kommuner, Hörby och Bromölla, och är med i styret i ytterligare fem kommuner.
 • Ett lokalt parti styr ensamt i en kommun, Oberoende realister i Hagfors. Lokala partier är med i styret i 49 kommuner, vilket motsvarar en andel på 16,9 procent.
 • Tre partier innehar merparten av ordförandeposterna i kommunstyrelserna. Socialdemokrater innehar flest ordförandeposter motsvarande 43,8 procent följt av Moderaterna på 30,3 procent. Centerpartiet har en andel av ordförandeposterna på 19 procent.
 • 36 procent av kommunerna styrs i minoritet jämfört med 32 procent under förra mandatperioden.

Alla siffror bygger på enkätsvar från kommunerna.

SKL:s definition:

 • Med borgerligt styre avser vi ett styre där ett eller flera borgerliga partier ingår.
 • Med vänsterstyre avser vi ett styre där S och /eller V ingår.
 • I ett blocköverskridande styre ingår ett eller flera borgerliga partier samt S och/eller V.
 • Lokala partier och MP kan ingå i alla typer av styren.
 • Med övrigt styre avser vi ett styre med enbart SD eller SD och ett eller flera andra partier samt styre med enbart övrigt icke riksdagsparti.

Martin Lidhamn
Handläggare på avdelningen för ekonomi och styrning

Björn Kullander
Handläggare på avdelningen för ekonomi och styrning

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!