Publicerad: 15 augusti 2016

Nyhet

Sämre skatteintäkter i ny skatteunderlagsprognos

Den nya skattunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting visar att det blir betydligt försämrade skatteintäkter 2017 än vad prognosen från april visade.

Annika Wallenskog

Skatteunderlaget för kommuner och landsting dras ned med 0,2 procentenheter 2015, 0,2 procentenheter 2016 och ytterligare 0,5 procentenheter 2017. Vilket innebär en hel procentenhet lägre skatteintäkter 2017 än enligt den prognos som togs fram i april. Detta motsvarar mer än 6 miljarder lägre skatteintäkter 2017. Det preliminära taxeringsutfallet 2015 visar lägre inkomster än vad SKL tidigare prognostiserat.

‑ Detta blir ytterligare en tuff utmaning för kommuner och landsting som redan har ett pressat ekonomiskt läge, säger Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

I år och framåt räknar SKL:s ekonomer med något svagare utveckling av efterfrågan i svensk ekonomi. Av bland annat detta skäl har bedömningen av tillväxten i svensk ekonomi justerats ned. BNP beräknas enligt denna prognos öka med knappt 3 procent i år och 2,5 procent 2017.

Skatteunderlagsprognos

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!