Publicerad: 13 mars 2018

Nyhet

Sammanställning 2017: Sjukfrånvaron minskar

Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag en sammanställning som visar att sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner minskar för första gången sedan 2011.

Caroline Olsson, chef för sektionen för arbetsliv, SKL

Caroline Olsson

Sjukfrånvaron i kommunerna sjönk från 7,2 till 7,0 procent och i landstingen från 6,2 till 6,0 procent mellan 2016 och 2017. Sammanställningen visar också att långtidssjukfrånvaron sjunker kraftigt.

– Sjukfrånvaron går i cykler och sedan ett par år tillbaka har vi noterat en inbromsning i ökningstakten. Så för oss som följer den här frågan på nära håll är den minskning vi nu ser både väntad och välkommen, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

Hög sjukfrånvaro är ett problem och i Sverige har den svängt kraftigt över tid. Det finns flera förklaringar till dessa svängningar, bland annat förändrade sjukskrivningsrutiner bland läkarna, förändringar i tillämpningen av försäkringen samt den ökade uppmärksamheten i frågan.

– Att vi nu ser att sjukfrånvaron minskar kan bero på att denna fråga har fått stor uppmärksamhet av alla inblandade aktörer, som Försäkringskassan, arbetsgivare och hälso- och sjukvård. Minskningen ger oss också energi till att fortsätta det intensiva arbete vi har i gång med de fackliga organisationerna. Målet är inte bara att sjukfrånvaron ska sänkas utan att den ska stanna på en låg och stabil nivå och för att nå dit, krävs ett fortsatt samarbete från alla olika håll, säger Caroline Olsson.

Fortsatt skillnad mellan kvinnor och män

Kvinnor har i princip dubbelt så hög sjukfrånvaro som män. Det mönstret tenderar att kvarstå oavsett om sjukfrånvaron är inne i en cykel av höga eller låga nivåer.

– Det stora skillnaderna mellan könen är vår största utmaning. Vi har inte hela bilden klar för oss vad det beror på men det mesta tyder på att den generella ojämställdheten i samhället är en starkt bidragande faktor. Även här måste vi arbetsgivare ta ansvar för de delar vi kan påverka, menar Caroline Olsson.

Sammanställningen bygger på den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i
kommunernas och landstingens årsredovisningar. I sammanställningen har 272 kommuner
och 20 landsting svarat.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!