Publicerad: 16 maj 2019

Nyhet

Säkrare beslut med digital tjänst inom socialtjänsten

Bättre kvalitet och ökad rättssäkerhet. Det är två av fördelarna med den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd, SSBTEK, enligt kommuner och myndigheter. Det visar en ny utvärdering.

Leif Klingensjö.

Leif Klingensjö.

SSBTEK är en digital tjänst för handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd som funnits sedan 2014. Idag använder 281 kommuner tjänsten.

Genom SSBTEK får handläggarna inom kommunernas socialtjänst, eller arbetsmarknadsförvaltning, tillgång till digital information från ett flertal myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, CSN, Skatteverket, Transportstyrelsen och Sveriges a-kassor, på ett och samma ställe. Information som behövs inför ett beslut om ekonomiskt bistånd.

Rättssäker hantering

Under 2018 genomförde PWC på uppdrag av SKL en utvärdering av tjänsten för att se vad den inneburit för kommunerna och de uppgiftslämnande myndigheterna. Resultatet är övervägande positivt.

– Kommunerna ser stora fördelar med SSBTEK. Många lyfter fram den förbättrade rättssäkerheten. När informationen om den sökandes bidrag och ersättningar når handläggaren direkt, utan att ha passerat någon annan, minimeras risken för fel som kan uppstå vid en muntlig överföring. Det innebär en säkrare process för den som söker, säger Leif Klingensjö, sektionschef på SKL.

Välanvänd tjänst

En sökning i SSBTEK görs utifrån personnummer och innebär att handläggaren i kommunen aktivt inhämtar information om en person genom tjänsten. Antalet sökningar har ökat från 50 000 per månad i början av 2015 till 450 000 per månad i september 2018. Under hela 2017 gjordes 5,2 miljoner sökningar.

Sparar tid i handläggningen

Utvärderingen bygger bland annat på intervjuer med socialsekreterare i 24 utvalda kommuner. De visar att drygt 90 procent av handläggarna upplever att SSBTEK sparar tid i handläggning. Tiden har återinvesterats i högre kvalitet i handläggningen, mer tid med klienter eller effektivare kontroller som tidigare inte hunnits med.

De intervjuade handläggarna uppger också att arbetsmiljön förbättrats, att det blir ett bättre flöde i arbetet och att det ger en bättre service till personen som ansöker.

Förutsättning för automatisering

Utvärderingen visar att det är svårt att beräkna den ekonomiska nyttan. Men enligt de beräkningar som gjorts kan värdet för den tid som handläggaren i kommunen vinner på att hämta informationen i SSBTEK uppgå till mellan 26 miljoner kronor och 131 miljoner kronor för samtliga anslutna kommuner.

– Utvärderingen visar att en tjänst som SSBTEK är en betydande och grundläggande faktor för fortsatt automatisering och digitalisering, och att liknande tjänster kan frigöra tid och resurser. Det är precis en sådan utveckling som behövs inom verksamheterna för att möta de ökande behoven av välfärdstjänster i samhället, säger Leif Klingensjö.

Om SSBTEK

SSBTEK , SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd, är en elektronisk tjänst som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Tjänsten har utvecklats gemensamt av uppgiftslämnande myndigheter/organisation, SKL, eSam och flera kommuner. SKL har ansvar för förvaltningen av tjänsten och det tekniska driftsansvaret ligger hos Försäkringskassan.

Om utvärderingen

Utvärderingen av SSBTEK utfördes av PWC under 2018. Utvärderingen bygger på ett urval av de 273 kommuner som var anslutna till tjänsten vid utgången av 2017, samt intervjuer med uppgiftslämnande myndigheter. Av dessa valdes 26 kommuner ut, och av dessa genomfördes intervjuer med socialsekreterare i 24 kommuner. Även ett antal kommuner som inte var anslutna har intervjuats.

Anna Johansson
Förvaltningsledare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!