Publicerad: 18 maj 2017

Nyhet

Så kan stat och kommun samarbeta för fler bostäder

Det blir enklare att bygga bostäder om kommun och länsstyrelse samarbetar tidigt. Nu ger SKL och länsstyrelsen ut ett gemensamt inspirationsmaterial om hur samarbetet blir framgångsrikt.

– Flera kommuner har i dag en dialog med länsstyrelsen om hur områden ska bebyggas redan innan de startar det formella arbetet med översikts- och detaljplaner. Det leder till att planeringsprocessen blir mer effektiv och att det blir enklare att bygga bostäder. Vi hoppas nu kunna inspirera till fler tidiga dialoger runt om i landet, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Det behöver ofta göras många avvägningar när nya områden ska bebyggas. Det är därför viktigt att kommunen och länsstyrelsen skaffar sig en gemensam lägesbild tidigt i planprocessen. Den tidiga dialogen skapar ömsesidig förståelse och leder till smidigare samarbeten, säger Chris Heister, landshövding i Stockholms län.

Fyra framgångsfaktorer

I en ny skrift, som riktar sig till tjänstemän både på kommuner och länsstyrelser, presenteras framgångsfaktorer för samarbetet mellan parterna inför planeringen av nya bostäder. Utöver att ha en tidig dialog och att skaffa sig en gemensam lägesbild är det också viktigt att kommuner och länsstyrelser samordnar sina processer och att de ser till att de använder sig av rätt kompetens vid rätt tillfälle.

Så kan dialogen genomföras

I skriften presenteras också förslag på hur kommuner och länsstyrelser kan gå tillväga när de bjuder in till och genomför tidiga dialoger. I två reportage berättar företrädare för Håbo kommun, Falu kommun och de berörda länsstyrelserna hur deras tidiga dialoger har effektiviserat planeringen av nya bostäder. Syftet med dessa lokala exempel är att kommuner och länsstyrelser ska kunna lära av varandras erfarenheter.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!