Publicerad: 18 november 2015

Nyhet

Så kan samhället anpassas till förändrat klimat

Klimatet förändras och det blir allt viktigare att kommuner beaktar det när de planerar ny bebyggelse. SKL ger nu ut tips och råd från kommuner som kommit långt i arbetet.

Gunilla Glasare.

– Klimatförändringarna påverkar hela Sverige. Risken för översvämningar till följd av skyfall finns i alla kommuner, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

– Att genomföra förebyggande insatser handlar dels om att skydda miljöer, dels om att bespara samhället stora kostnader. Det kostar mindre att agera innan skadan är skedd.

Intervjuer med fyra kommuner

I en ny skrift från SKL berättar företrädare för Norrköping, Ljusdal, Göteborg och Luleå hur kommunerna hanterar klimatrisker vid planering av nybyggnation. Fokus ligger på hur kommunerna genomför förebyggande insatser mot översvämningar.

– Vår förhoppning är att dessa exempel kan stödja andra kommuner i deras arbete med att anpassa samhället till det förändrade klimatet, säger Gunilla Glasare.

Exempel på tips och råd

Kommunernas tips och råd sammanställs i skriften i sju punkter. Här är några av dem:

Byggarbetsplats.
  • Arbeta med klimatanpassning i hela planprocessen. Klimatanpassning, det vill säga arbetet med att anpassa samhället till det förändrade klimatet, behöver integreras i all planering av ny bebyggelse. Vid översiktsplanering, detaljplanering och bygglov. Det är bra att ta fram praktiskt tillämpbara styrdokument. Tidig dialog med Länsstyrelsen är också viktigt.
  • Skapa medvetenhet. Sprid kunskap om klimatförändringarna och dess konsekvenser i hela kommunförvaltningen och i den politiska ledningen.
  • Skapa en organisation för arbetet. Här diskuteras och bestäms vad som behöver göras och vem som ska göra det. Arbetet är förvaltningsövergripande och behöver hållas ihop av en tjänsteman med tydligt politiskt mandat.
  • Våga tänk långt framåt. Gärna 50-100 år fram i tiden. Använd prognoser. Se de långsiktiga trenderna och undvik att fastna i detaljer.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!