Publicerad: 14 september 2016

Nyhet

Så kan överbeläggningar förebyggas och hanteras

Hur kan vården bli bättre på att förebygga att patienter drabbas av skador i vårdkedjan? Och går det att komma till rätta med överbeläggningar?

De senaste åren har antalet vårdplatser inom sluten vård minskat över hela landet. Att sjukhusplatserna blivit färre handlar främst om att ny teknik, effektivare läkemedel och bättre behandlingsmetoder gör att färre behöver vara på sjukhus.

De flesta landsting och kommuner arbetar också med att utveckla en vård som förebygger behov av akutsjukvård och sluten vård. Ändå gör brist på vårdplatser att patienter på många sjukhus är utlokaliserade, det vill säga vårdas på en avdelning inom en annan specialitet.

Går emot trenden

SKL har samlat data om överbeläggningar och utlokaliseringar sedan 2013 och de flesta sjukhus har ökat antalet sedan dess.

Hans Karlsson

Men det finns landsting och sjukhus som går emot trenden och har ett minskat antal överbeläggningar och utlokaliseringar. Region Jönköpings län är ett sådant, och exempel på sjukhus är Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset samt Länssjukhuset Ryhov.

– Ska man lyckas med att förebygga överbeläggningar och utlokaliseringar måste man lyfta blicken utanför sjukhuset, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg. Hur samarbetar man med primärvård och den kommunala omsorgen så att patienten slipper vara på sjukhus i onödan?

Så kan man tackla problemen

I en ny rapport beskrivs dels aktuellt läge om vårdplatser, överbeläggningar och utlokaliseringar, men också hur det är praktiskt möjligt att tackla problemen.

– Det gäller att se till patientens behov, att vården ges där patienterna finns och att tiden på sjukhuset begränsas till den tid som motsvarar patientens medicinska behov, säger Hans Karlsson.

Rapporten kommer att presenteras och diskuteras på den nionde nationella patientsäkerhetskonferensen nästa vecka, den 20-21 september.

Rapport: Ingen på sjukhus i onödan (nytt fönster)

I skriften För en välfungerande vårdkedja (2016) presenteras de viktigaste resultaten från rapporten "Ingen på sjukhus i onödan". Det är ett ramverk i vilket ett antal förslag har samlats. Dessutom har ett antal arbetssätt valts ut och beskrivits med syfte att kunna fungera som verktyg i arbetet med att förebygga och hantera överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter.

Rapport: För en välfungerande vårdkedja (nytt fönster)

  • Cirka 1 500 000 vårdtillfällen årligen.
  • Över tid har medelvårdtiden minskat med i snitt 1,8 procent per år och år 2014 uppgick medelvårdtiden till 5,24 dygn.
överbeläggningar
Tabellen visar antal överbeläggningar /utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser 2015.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!