Publicerad: 14 mars 2019

Nyhet

Så kan kommuner upphandla klimatsmart

Kommuner upphandlar varor och tjänster för mångmiljardbelopp och inköpen har stor påverkan på klimatet. SKL ger nu ut nya råd och exempel om hur inköpen kan bli mer klimatsmarta.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

– Sveriges kommuner arbetar målmedvetet för att minska utsläppen av växthusgaser som värmer upp vår planet. De strävar efter att bygga samhällen som är hållbara för dagens och framtidens generationer. Men mycket arbete återstår. En central åtgärd är att minska de klimatutsläpp som inköpen av varor och tjänster medför, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

12 miljoner ton klimatutsläpp

Kommuner, exklusive dess bolag, upphandlar varje år för cirka 300 miljarder kronor. Upphandlingarna medför utsläpp av ungefär 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter*, vilket motsvarar omkring 12 procent av Sveriges totala utsläpp från konsumtion.

– Vi tror och hoppas att vårt nya inspirationsunderlag kan bidra till fler hållbara och klimatsmarta inköp bland kommunerna. Vi visar bland annat vilka metoder de kan använda och sprider goda exempel från kommuner som ligger i framkant, säger Gunilla Glasare.

Använd befintliga verktyg

SKL:s råd och exempel sammanfattas i en ny skrift. Kommuner vägleds i hur de kan tänka inför, under och efter en upphandling. Råden omfattar bland annat organisation, krav att ställa på leverantörer och uppföljning. SKL pekar även på vikten av att kommuner använder befintliga nationella verktyg. Däribland:

  • Ramavtalen hos SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). SKI har drygt 140 ramavtal på 80 områden med cirka 800 leverantörer, som är kostnadseffektiva och samtidigt ställer ambitiösa krav på hållbarhet med tillhörande uppföljningar.
  • Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Det är förslag på krav som är enkla att använda vid inköp av alltifrån fastigheter och transporter till förbrukningsmaterial.

Kommuner kan lära av varandra

En framgångsfaktor är att kommuner samarbetar och lär av varandra. SKL har därför samlat goda exempel; Göteborgs stad har i stort sett halverat sin klimatpåverkan från stadens måltider, kommuner på Södertörn har minskat utsläppen från varutransporter med 70 procent och Helsingborgs stads beställardialog har gett både miljövinster och besparade miljoner.

* Koldioxidekvivalenter är ett mått på hur växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser bidrar till global uppvärmning.

Webbsända seminarier

Den 15 april och 6 maj arrangerar SKL webbinarier om hur kommuner kan använda stöd hos Upphandlingsmyndigheten och SKI för att upphandla klimatsmart och hållbart.

Webbinarium, klimatsmart och hållbar upphandling, 15 april

Webbinarium, klimatsmart och hållbar upphandling, 6 maj

Andreas Hagnell
Handläggare

Kerstin Blom-Bokliden
Miljöexpert

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!