Publicerad: 12 maj 2016

Nyhet

Så kan kommuner öka bostadsbyggandet

SKL publicerar nu råd och exempel om hur kommuner kan bidra till att fler får tillgång till en bostad.

Gunilla Glasare

– Allt fler kommuner jobbar effektivt, strategiskt och kreativt för att fler ska få tillgång till en bostad. Syftet med att sprida goda exempel är att låta kommuner lära av varandra så att det fortsätter att byggas fler bostäder och så att bostadsmarknaden blir tillgänglig för alla, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

Halmstad sätter tidsgränser

Exemplen ges i skrifter med tre olika teman: markpolitik, bostadsförsörjning i praktiken och planering och genomförande.

Här går det till exempel att läsa om Uppsala kommun som, genom nya sätt att anvisa mark, ökat antalet aktiva byggherrar i kommunen från 7 till 45 på fyra år. I Halmstad säkerställs snabba tidiga byggstarter bland annat genom att kommunen sätter tidsgränser i markanvisningar. Västerås arbetar med god samverkan med intresserade byggherrar för att kunna höja bostadsproduktionen och det kommunala bostadsbolaget i Botkyrka tar nya grepp för att erbjuda boenden till unga och äldre.

Råd från SKL

I skrifterna ger SKL sammanfattande råd till kommunerna. Som exempel råder SKL kommuner att pröva att ha ett fast pris på mark och låta företag konkurrera om att bygga med bäst kvalitet och att uppmuntra byggherrar att försöka komma igång med byggnation så snart som möjligt vid färdig detaljplan, till exempel genom att inte vänta tills efter planeringen med att ta fram bygglovshandlingar.

Seminarier om bostäder för alla

SKL:s råd och de kommunala exemplen presenteras och diskuteras på seminariet ”Bostäder för alla – men hur?” som SKL och länsstyrelserna arrangerar på flera orter under året. Både politiker och tjänstemän i kommunerna är välkomna att delta.

Anmälan är fortfarande öppen till dessa tillfällen:

Stockholm, 16 juni
Göteborg, 31 augusti
Malmö, 14 september
Skövde, 13 oktober
Sundsvall, 10 november
Skellefteå, 8 december

Seminarierna

Aktiv markpolitik, exempel och råd

Planering och genomförande, exempel och råd

Bostadsförsörjning i praktiken, exempel och råd

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!