Publicerad: 6 september 2016

Nyhet

Så jämställda är kommuner och landsting/regioner

Nu finns för första gången en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna.

Hans Karlsson

I rapporten Öppna jämförelser jämställdhet jämförs skillnader i utfall uppdelat på kön. Genom ett nytt sätt att använda kvoter kan jämförelserna omfatta könsskillnader både till kvinnors och mäns nackdel.

Ju närmare ”lika utfall” för kvinnor och män som ett nyckeltal visar, desto högre ranking i jämförelsen med övriga kommuner eller landsting och regioner. Rankingen i enskilda nyckeltal samlas i flera steg till en slutlig totalranking. Bland kommunerna är det Stockholm, Sollentuna och Malmö som toppar listan och på landstingssidan Kalmar.

Kända brister

– Jämställdhet är både en rättighet för våra invånare och en fråga om kvalitet och effektivitet i våra verksamheter. Med Öppna jämförelser Jämställdhet får våra medlemmar en konkret möjlighet att se hur de ligger till i förhållande till varandra, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Öppna jämförelser Jämställdhet bekräftar en rad kända jämställdhetsbrister. Män dominerar fortfarande den politiska toppen i kommuner, landsting och regioner. Män har högre löner och arbetar heltid i större utsträckning än kvinnor. Kvinnor lyckas bättre i skolan, men har lägre löner, sämre psykisk hälsa och är mer sjukskrivna än män.

Aktivt arbete gör skillnad

Rapporten visar att det finns stora lokala och regionala skillnader mellan kommuner och landsting, men också mellan olika grupper av kommuner. Den visar även att flera kommuner placerar sig högt inom rapportens alla delar, politisk representation, service och som arbetsgivare.

– Det kan tyda på ett aktivt jämställdhetsarbete i dessa kommuner och att det faktiskt gör skillnad, säger Hans Karlsson.

  • Öppna jämförelser Jämställdhet bygger i huvudsak på befintliga data i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.
  • Rapporten omfattar två nyckeltal för politisk representation, fyra för arbetsvillkor och sammanlagt 17 för hälso- och sjukvård, utbildning, äldreomsorg, kultur och fritid, samt ekonomiskt bistånd.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!