Publicerad: 13 december 2019

Nyhet

Så får vård marknadsföras

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att fastställa riktlinjer för marknadsföring av hälso- och sjukvård samt att rekommendera regionerna att införa dem.

Marie Morell

Marie Morell

Allt fler vårdgivare erbjuder hälso- och sjukvård via digitala kanaler. Ett viktigt led i ett arbete som stödjer utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård handlar om att skapa tydligare spelregler inom olika områden. Marknadsföring av hälso- och sjukvård är ett sådant område.

– Nu finns riktlinjer och syftet är att skapa tydliga villkor för marknadsföring och bidra till att invånare får god och relevant information om de tjänster som erbjuds, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kompletterar marknadsföringslagen

Även om grundläggande bestämmelser finns i marknadsföringslagen, finns samtidigt ett behov av att komplettera och förtydliga utifrån de förhållanden som gäller i hälso- och sjukvården.

Riktlinjerna tar sikte på vårdgivare inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård och är teknikneutrala i den mening att de omfattar all hälso- och sjukvård, oavsett om den erbjuds fysiskt eller digitalt.

– En marknadsföring som är tydlig, informativ och baserad på fakta kan även bidra till att underlätta invånares val, säger Marie Morell.

Några punkter från riktlinjerna

Vårdgivares marknadsföring ska

  • vara saklig, korrekt och relevant,
  • ha en god etisk och seriös framtoning som inte riskerar att rubba förtroendet för vårdgivaren eller för uppdragsgivande region,
  • ske med måttfullhet och med stort hänsynstagande till mottagaren,
  • endast uppmuntra till vård som är medicinskt motiverad.

Patrik Sundström
Programansvarig

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!