Publicerad: 13 september 2018

Nyhet

Röstdelningen fortsätter att öka

En större andel röstade i år på olika partier i riksdags- och kommunvalet. Men att välja partier från olika block är ganska ovanligt. Det visar SKL:s sammanställning av siffror från SVT.

Allt fler röstar på olika partier i de olika valen.

Röstdelningen i årets val ligger enligt SVT:s valundersökning på 35 procent. I valet 2014 var den sifrran 33 procent, 2010 30 procent och 2006 27 procent.

Störst var röstdelningen bland Kristdemokraternas väljare där över hälften, 55 procent, av de som röstade på partiet i riksdagsvalet röstade på ett annat parti i kommunvalet. Även bland Miljöpartiets, Centerpartiets, Liberalernas och Sverigedemokraternas väljare var röstdelningen omfattande.

Få röstar över blocken

Det är en relativt blygsam andel av såväl allianspartiernas som de rödgröna partiernas väljare i riksdagsvalet som i kommunvalet röstar på ett parti som tillhör det andra blocket. Andelen ligger mellan 5-13 procent.

Av Sverigedemokraternas väljare i riksdagsvalet röstade 25 procent av röstdelarna på ett annat alliansparti, 6 procent på ett rödgrönt parti och 18 procent på ett icke riksdagsparti i kommunvalet.

Små skillnader mellan åldersgrupper

I valet 2014 gick det att se en påtaglig skillnad i röstdelning mellan olika åldersgrupper och även mellan kvinnor och män. I årets val var dessa skillnader små.

I övrigt var röstdelningen högre bland de som växt upp i än utanför Sverige, särskilt jämfört med de som växt upp utanför Norden.


Röstdelning i procent

 2018

2014

Parti i riksdagsvalet

 


Kristdemokraterna

55

48

Miljöpartiet

41

35

Centerpartiet

39

36

Liberalerna

38

37

Sverigedemokraterna

38

36

Vänsterpartiet

34

33

Moderaterna

34

32

Socialdemokraterna

24

20

KönMän

35

31

Kvinnor

36

34

Ålder18-21 år

36

40

22-30 år

35

33

31-64 år

36

36

65 år -

34

34

Uppväxtland, första generationSverige

36

33

Norden

30

30

Europa

27

25

Utanför Europa

25

22

OrganisationSACO

40

39

TCO

37

37

LO

30

28

Källa: VALU 2018 och VALU 2014Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!