Publicerad: 13 november 2019

Nyhet

Riktade statsbidrag till skolan missar än en gång målet

Regeringen har avsatt 475 miljoner kronor i statsbidrag till lärarassistenter för 2019*. Men nästan 300 miljoner kronor kommer inte att användas, eftersom många kommuner avstår från att söka.

Mats Gerdau, ordförande utbildningsberedningen SKL

Mats Gerdau

Tidningen Dagens Nyheter rapporterar den 13 november att endast 38 procent av regeringens satsning på lärarassistenter i skolan kommer att användas. För att få tillgång till statsbidraget, som omfattar 475 miljoner, skulle kommuner och huvudmän ansöka till Skolverket senaste den 8 november.

Bidraget är villkorat med att kommunerna ska stå för hälften av kostnaderna själva och i det tuffa ekonomiska läge som kommunerna befinner sig i har många inte möjlighet att ta del av statsbidraget. Totalt är det 82 kommuner som inte har sökt några pengar alls.

– SKL har under lång tid varnat för att dagens statsbidragsstyrning av skolan inte fungerar. Det är ett bekymmer att regeringen så ihärdigt håller fast vid sin linje och inte ser verkligheten i kommunerna. Tyvärr kommer vi sannolikt se samma sak efter årsskiftet, då statsbidraget för ökad likvärdighet på 5,9 miljarder kronor ska fördelas. Pengar som så väl behövs i skolan kommer att frysa inne, säger Mats Gerdau, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

Riktade statsbidrag skapar ett ryckigt och oförutsägbart styrsystem där de huvudmän inte kan planera sin verksamt. Konsekvensen blir att de som bäst behöver resurser inte har möjlighet att ta del av pengarna, samma sak har vi sett med bland annat likvärdighetsbidraget.

– Alla partier i riksdagen är överens om att skolan behöver mer pengar. Jag uppmanar därför riksdagen att kräva att regeringen tar bort de omöjliga villkoren i statsbidragen för både lärarassistenter och ökad likvärdighet. Ännu finns några veckor att ändra regelverket så att pengarna verkligen blir till nytta i skolorna, säger Mats Gerdau.

*I en tidigare version stod det felaktigt 2018.

Per-Arne Andersson
Avdelningschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!