Publicerad: 20 december 2016

Nyhet

Riksintresseförslaget behöver förenklas

SKL efterlyser ett klart och tydligt avgränsat system för riksintressen. Tyvärr är regeringens förslag all för omfattande och komplicerat. Det borde förenklas betydligt.

Lena Micko, ordförande SKL

Riksintressena* idag är många, stora och otydligt avgränsade och dessutom många gånger inte aktuella. Riksintressen täcker mer än hälften av Sveriges yta vilket hindrar byggande. Samtidigt är det viktigt att verkligt värdefulla områden kan bevaras och utvecklas på nationell nivå.

– Just därför behövs ett nytt system för riksintressen för att återfå legitimitet i systemet. Men det förslag som presenterats är för omfattande och komplicerat, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
– Vi behöver rensa i systemet kring riksintressen, inte bygga in nya hinder. I förslaget som vi säger nej till vill regeringen lägga till ett nytt begrepp, ”väsentligt allmänt intresse” som ska hanteras nationellt, regionalt och lokalt. Det tydliggör inget utan riskerar snarare att beslutsprocesserna blir än mer ineffektiva och komplicerade, säger Lena Micko.

SKL anser dock att förslaget kan arbetas om för att leda rätt och återvinna förtroende för områden av riksintressena. Men då behöver flera saker ändras, bland annat:

  • betydligt färre områden av riksintressen
  • endast regeringen, inte myndigheter, ska kunna fatta beslut om riksintressen, så att beslutet får en politisk förankring på nationell nivå.
  • definitioner och kriterier för områden av riksintresse ska anges i lag.
  • områden av riksintresse ska aktualitetsprövas
  • begreppet ”väsentligt allmänt intresse” skrotas

– Rätt hanterat kan förslaget ge tydligare förutsättningar för kommunerna vilket vore bra för byggande i alla dess former. Vi hoppas därför att regeringen tar till sig våra förslag och tar med förändringarna i det slutgiltiga lagförslaget, säger Lena Micko.

Hämta yttrandet: ” Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling”

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

* Definition av riksintressen enligt Boverket (extern sida, nytt fönster) 

Fler yttranden från styrelsen

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!