Publicerad: 5 mars 2019

Nyhet

Resultaten faller i kommunsektorn

Kommuner och regioner har ett sammantaget resultat på 15 miljarder kronor. Skulderna ökade med 51 miljarder. Det visar de preliminära boksluten för 2018.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Kommunerna har ett överskott på 14,4 miljarder kronor för år 2018, medan regionerna landar på 0,5 miljarder. Det är en försämring med 12 miljarder kronor jämfört med föregående år. Det visar boksluten som har sammanställts av Statistiska centralbyrån (SCB).

Till följd av allt högre investeringstakt i både kommuner och regioner ökade skulderna med 51 miljarder, vilket motsvarar en ökning på 9 procent.

Sammantaget överskott men fler har underskott och skulderna ökar

72 av 290 kommuner och 6 av 20 regioner har ett underskott. Det kan jämföras med att 20 kommuner och 5 regioner redovisade ett underskott år 2017.

Trots plusresultatet fortsätter låneskulden att öka. Kommuner och regioner har stora investeringsbehov i kärnverksamheterna till följd av befolkningstillväxten med allt fler barn och unga samt en ökad andel äldre. Investeringarna ökade med 14 procent i kommunerna och med 18 procent i regionerna.

– Det är oroande att så många regioner och kommuner nu har underskott, trots snabbt växande skatteintäkter säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Fortsatt hög kostnadsutveckling i sektorn

År 2018 når endast en region och 36 procent av kommunerna ett resultat på 2 procent eller mer av skatter och bidrag. Måttet används som en schablon för god ekonomisk hushållning för sektorn som helhet. Sammantaget motsvarar resultatet i sektorn 1,7 procent av skatter och bidrag.

Verksamheternas nettokostnader ökar fortsatt snabbt, med 4,7 procent, vilket är i linje med tidigare år. Regionernas nettokostnader förbättras av kraftigt förstärkta tillfälliga intäkter från riktade statsbidrag. Kommunernas nettokostnadsutveckling påverkas till stor del av att verksamhetsintäkterna minskar.

Att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen kommer att bli allt viktigare under de närmaste åren, då skatteintäkterna växer i allt långsammare takt.

Annika Wallenskog
Chefsekonom och chef för avdelningen ekonomi och styrning

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!