Publicerad: 29 oktober 2019

Nyhet

Reseavdragsförslag kräver mer analys

Ett nytt avdragssystem för resor till och från arbetet behövs och regeringens förslag har positiva delar, men förslaget bör i högre grad gynna rörligheten på arbetsmarknaden och glesbygden.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Anders Knape

SKL:s styrelse har yttrat sig angående regeringens förslag om ett nytt reseavdragssystem. Det nuvarande reseavdragssystem för resor till och från arbetet har stora brister, bland annat när det handlar om klimatpåverkan från transporter. Dessutom är systemet svårt att kontrollera, vilket leder till omfattande fusk. Det är därför välkommet med ett nytt förslag och det är angeläget att systemet ändras.

– Det är bra med ett avdrag som bygger på avstånd mellan hem och arbete och som inte gör skillnad på olika färdsätt. Men det finns olika målsättningar i förslaget som står i konflikt med varandra. Dessa är inte tillräckligt väl analyserade och konsekvenserna för exempelvis glesbygden är inte helt färdigutredda, säger Anders Knape, SKL:s ordförande.

Ett nytt reseavdragssystem ska underlätta rörlighet på arbetsmarknaden och göra det möjligt att bo och verka i hela landet. Det var utgångspunkten för utredningen och är verkligen viktigt. Utredningens förslag tar dock inte hänsyn till vissa viktiga förutsättningar, exempelvis att arbetsresor i glesbygd är kortare än i landet som genomsnitt. SKL föreslår därför vissa justeringar.

– Framtidens kompetensförsörjning är en av kommuners och regioners största utmaning och det är viktigt att ett nytt reseavdragssystem bidrar till att underlätta det arbetet. Vi ser därför fram emot ett regeringen ser över förslaget i vissa delar så att det bättre uppfyller målen, säger Anders Knape.

Ida Nelson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!