Publicerad: 30 september 2016

Nyhet

Rena fakta om välfärden

Svensk välfärd hör till de bästa i världen. Men det finns också utmaningar. I skriften Rena fakta om välfärden vill SKL belysa båda sidor.

Vivässarvälfärden brygga

I skriften Rena fakta om välfärden har SKL samlat fakta om kommuner, landstings och regioners verksamheter. Det är ett sätt att försöka ge hela bilden av svensk välfärd – både bra och mindre bra. Till exempel att:

  • 8 av 10 grundskoleelever klarar målen i alla ämnen.
  • 9 av 10 patienter får träffa läkare inom sju dagar.
  • 8 av 10 äldre är nöjda med både hemtjänst och särskilt boende.
  • 9 av 10 föräldrar är nöjda med sina barns förskola.
  • 9 av 10 av dem som sökt hjälp hos socialtjänsten hade lätt att få kontakt och känner sig förstådda.
  • 8 av 10 är nöjda med sin senaste kollektivtrafikresa.
  • 9 av 10 är nöjda med kvaliteten på sitt kranvatten.

Men i skriften finns också exempel på de utmaningar som finns och förslag på vad som behöver göras för att vår gemensamma välfärd ska bli ännu bättre.

Rena fakta om välfärden uppdateras varje år med ny färsk statistik och fakta om verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Denna upplaga uppdaterades i september.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!