Publicerad: 16 mars 2018

Nyhet

Rekommenderad patientavgift för digital vård

SKL:s styrelse har beslutat att rekommendera en minimiavgift för digitala vårdkontakter på 100 kronor per besök. Varje landsting avgör om man vill sätta en högre avgift.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

I maj 2017 fattade SKL:s styrelse beslut om en rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster. SKL:s styrelse har nu beslutat om en rekommendation till landsting och regioner om en gemensam hantering av patientavgiften för digitala vårdkontakter. Rekommendationen är på 100 kronor per besök. Den gäller bara lägsta avgift, men reglerar inte nivån för hur hög avgiften kan vara.

– Vi ser en snabb utveckling av både digitala vårdkontakter och andra typer av digitala vårdtjänster. Det är viktigt att landsting och regioner har hög beredskap att både främja och leda utvecklingen, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Bakgrunden till rekommendationen är att det finns mycket som talar för att avgiften vid digitala vårdkontakter har större betydelse än vid fysisk vård. Avgiftsfrihet kan leda till ökad konsumtion, som inte är motiverad av medicinska skäl. Olikheter i patientavgift kan också skapa oönskade incitament för vårdgivares etablering.

Den digitala utvecklingen ger stora möjligheter att förbättra vården genom nya former för kommunikation, informationsbehandling och kunskapsförsörjning. De digitala vårdtjänsterna påverkar etablerade vårdkedjor och nuvarande vårdstruktur.

– SKL fortsätter nu det strategiska arbetet tillsammans med landsting och regioner för att se vilka vårdtjänster som kan erbjudas digitalt. Det finns en stor utvecklingskraft i våra hälso- och sjukvårdsverksamheter, inte minst i primärvården kommer digitaliseringen att hela tiden öppna nya möjligheter, säger Anders Henriksson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!