Publicerad: 23 oktober 2015

Nyhet

Reglerna om god man för ensamkommande barn måste ändras

Regeringen måste snarast se över systemet med gode män för ensamkommande barn. Systemet har länge fungerat dåligt och är ohållbart med en förväntad prognos på 30 000 asylsökande barn.

SKL skickar idag en skrivelse till regeringen som innehåller en begäran om ändringar av reglerna om god man för ensamkommande barn och unga.

uppslagen lagbok

– Vi anser att systemet har alltför stora brister och det har vi framhållit under många år. Det handlar bland annat om svårigheter att rekrytera, både på grund av kraven som ställs och att det i vissa kommuner helt enkelt inte finns tillräckligt med folk att rekrytera ifrån. Allt detta ställs i nuvarande situation på sin spets, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Lagen om god man för ensamkommande barn, som reglerar detta system, trädde i kraft för tio år sedan då omkring 400 ensamkommande barn om året sökte asyl i Sverige. Sedan dess har situationen förändrats radikalt och uppgiften har blivit övermäktig för kommunerna. Dessutom är uppdraget som god man, som enligt lagen ska skötas av en lekman på fritiden, mycket komplext.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Vi anser inte att det går ihop med verkligheten då det är komplicerade frågor kring barns livssituation som ska avgöras. Vi vill istället att barnen ska få en professionell företrädare utsedd. Den personen ska sedan följa barnet fram till Migrationsverkets beslut, säger Lena Micko.

För ett land som Sverige anser SKL att det måste finnas ett modernt system som ger det enskilda barnet den hjälp det behöver på ett rättssäkert och värdigt sätt.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!