Publicerad: 17 juni 2019

Nyhet

Regioner bör få större ansvar för landsbygdspolitik

Flytta ansvar och verktyg för landsbygdens utveckling från länsstyrelserna till regionerna. Den uppmaningen riktar SKL till regeringen i en skrivelse.

Anders Knape

Anders Knape

– Att flytta ansvar för landsbygdsutvecklingen från länsstyrelserna till regionerna skulle stärka demokratin och främja tillväxten. Medborgare får möjlighet att utkräva ansvar av förtroendevalda i närområdet, samtidigt som arbetet för landsbygdens utveckling blir mer effektivt när politiska mål sätts utifrån lokala och regionala förutsättningar istället för på nationell nivå, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Enklare att ta helhetsansvar för regional utveckling

SKL:s förslag innebär också att regionerna får bättre förutsättningar att ta ett helhetsansvar för länets utveckling. Sedan årsskiftet har alla regioner i Sverige ett likalydande ansvar för regional utveckling och tillväxt. Samtliga samlar berörda aktörer kring en regional utvecklingsstrategi.

– Landsbygden är viktig i den regionala utvecklingen. Att fortsätta låta staten, genom länsstyrelserna, ansvara för delar av den regionala utvecklingen skapar parallella system. Det hämmar arbetet som regionerna utför och därmed även tillväxten. Statens uppgift är att utforma verktyg som regionerna kan använda för att skapa den utveckling som pekas ut i den regionala strategin, säger Anders Knape.

Exempel på verktyg för landsbygdsutveckling

En stor del av verktygen och resurserna för utveckling på landsbygden återfinns på regional nivå hos länsstyrelserna, bland annat genom EU:s landsbygdsprogram. Exempelvis:

  • Stöd till bredbandsutbyggnad.
  • Investeringsstöd för småskalig infrastruktur.
  • Stöd till kommersiell och offentlig service.
  • Investeringsstöd till rekreation och turism.
  • Projektstöd för utveckling av näringslivet utanför jordbrukssektorn.

Alla dessa exempel på insatser överlappar det ansvar och den verksamhet som regionerna bedriver.

Ellinor Ivarsson
Handläggare

Gustaf Rehnström
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!