Publicerad: 2 september 2015

Nyhet

Regional kultur synliggörs i sociala medier

Den regionala kulturen är betydelsefull för många barn, vuxna och för samhället i stort. Nu startas ett initiativ för att synliggöra vikten av ett levande kulturliv i hela landet.

Besökare tittar på en fotoutställning på ett bibliotek.

– Många barn och vuxna runt om i landet är engagerade i och tar del av den regionala kulturen. Verksamheter inom till exempel dans, musik, teater och bildkonst berikar många människors liv och samhället i stort, säger Joakim Feldt, sektionschef på SKL.

På sociala medier, främst Instagram och Twitter, startas nu ett initiativ under taggningen #kulturihelalandet.

– Alla är välkomna att dela med sig av bilder på och berättelser om sin kulturverksamhet, säger Joakim Feldt.

Joaqkim Feldt.

Syftet med initiativet är att synliggöra hur viktigt det är att alla människor, oavsett var de bor, har tillgång till ett dynamiskt kulturliv. Initiativet är också ett sätt att visa vad kulturstöden går till.

– I regionerna önskar man att staten prioriterade den regionala kulturen högre än vad man gör i dag. Det är en fråga som både regionerna och SKL jobbar med. Ett sådant här initiativ, som visar vad politiska satsningar möjliggör, kan förhoppningsvis bidra i det arbetet, säger Joakim Feldt.

Det är SKL som står bakom initiativet, men upplägget bygger på att de som delar med sig av bilder och berättelser är personer som själva är engagerade i eller tar del av den regionala kulturen.

Vad är regional kultur?

Begreppet regional kultur syftar här främst på verksamheter som har uppdrag och/eller stöd från regioner och landsting. Det handlar om kulturinstitutioner och kulturfrämjande verksamheter som exempelvis teatrar, museer, regionbibliotek och verksamheter inom dans, musik och film.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!