Publicerad: 20 september 2019

Nyhet

Regional fysisk planering bör inte regleras i PBL

Regional fysisk planering ska inte regleras i plan- och bygglagen, anser SKL. Det framhåller förbundet i ett yttrande till regeringen.

Anders Knape

Anders Knape

Regionplaner enligt PBL kommer att påverka kommunernas möjlighet att besluta hur mark och vatten ska användas.

– De nya reglerna innebär att en planhierarki införs där regionplanerna kan komma att styra innehållet i kommunernas översiktsplaner och i förlängningen även detaljplaner. En planhierarki motverkar de arbetssätt som har utvecklats mellan regioner och kommuner, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Om en regionplan ska ha ett värde bör den enligt SKL:

  • Frikopplas från plan- och bygglagen.
  • Bygga på samverkan mellan kommuner och regioner.
  • Utgå från de verksamheter som beslutas på regional nivå såsom tillväxt-, infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor.

Gunilla Glasare
Avdelningschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!