Publicerad: 17 maj 2017

Regionala järnvägar viktiga för arbetspendling och gods

Trafikverket vill lägga ner 16 regionala banor, trots att den regionala tågtrafiken är av stor betydelse för arbetspendling och godstransport. SKL anser att banorna måste värnas.

– SKL har länge efterfrågat en nationell tågstrategi där att ett helhetsgrepp tas kring all tågtrafik, på både regionala banor och stambanor. Många resenärer börjar sin resa på en regional bana för att sen byta till trafik på stambanorna. De regionala banorna är även viktiga för näringslivets godstransporter, säger Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL:s styrelse har beslutat om ett ställningstagande för de regionala banorna. De regionala banornas betydelse för både person- och godstrafik bör värderas högre och analyseras utifrån den tågtrafik som går på banan, som planeras i framtiden och som uttrycks i de regionala trafikförsörjningsprogrammen, de regionala godsstrategierna samt den kommande nationella godsstrategin.

– Medel för upprustning av de regionala banorna behöver prioriteras. SKL deltar gärna i diskussioner om former för att göra detta möjligt, säger Lena Micko.

Regionala banor är viktiga för att kunna leda om tågtrafik vid störningar på närliggande banor, vilket minskar sårbarheten i hela tågtrafiksystemet.

Längs de regionala banorna bor det mer än 2 miljoner människor. Många regioner har redan fattat beslut om att satsa mer på tågtrafik i politiskt beslutade planer för både kollektivtrafik och gods

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!