Publicerad: 28 mars 2019

Nyhet

Regeringen vill höja LAS-åldern till 69 år

SKL välkomnar förslag att höja åldersgränsen i lagen om anställningsskydd till 69 år. Att flytta fram pensionering och förlänga arbetslivet är nödvändigt för att möta behovet av arbetskraft.

Joakim Larsson, ordförande SKL:s förhandlingsdelegation

Joakim Larsson

– Att ge fler möjligheten att förlänga arbetslivet med ett par år är en konkret och konstruktiv åtgärd. Det ger arbetstagaren ökade möjligheter att förbättra sin pension samtidigt som arbetsgivaren får ökad tillgång till kompetent och erfaren arbetskraft, som kan bidra till att minska välfärdens rekryteringsbehov, säger Joakim Larsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Ett förlängt arbetsliv är också nödvändigt ur ett brett samhällsperspektiv. Det krävs att fler jobbar mer för att kunna hålla pensionerna på en acceptabel nivå och för att kunna möta det ökade behovet av välfärdstjänster. Om alla skulle arbeta minst ett år längre skulle det motsvara ett minskat rekryteringsbehov på ca 60 000 personer.

– Kommuner och regioner ska vara attraktiva arbetsgivare som erbjuder ett såväl hållbart som förlängt arbetsliv över tid. Kompetensutveckling och en god arbetsmiljö är viktiga delar för att fler ska vilja förlänga arbetslivet med ett par eller några år, säger Joakim Larsson.

Att arbeta med aktiv omställning för medarbetare kommer att vara nödvändigt för alla arbetsgivare framöver. Kompetensbehoven kommer att fortsätta förändras och göra det i allt snabbare takt. Det gör det än viktigare att utveckla system och infrastruktur som möjliggör för anställda att under ett helt yrkesliv utbilda, fortbilda, och omskola sig.

Niclas Lindahl
Förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!