Publicerad: 2 december 2019

Nyhet

Regeringen måste ta kompetensbristen på allvar

Idag presenterar SKR en ny rapport som visar hur arbetsmarknadsutbildningen minskar i omfattning. Det innebär stora risker för den framtida kompetensförsörjningen.

Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning

Mats Gerdau

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, presenterar idag en rapport om yrkesutbildning i Sverige och om arbetsmarknadsutbildningarnas roll. Den visar att arbetsmarknadsutbildningarna minskar i antal. Inom vissa utbildningar inom till exempel transport- och industriområdet är minskningen kraftig.

– Vilka ekonomiska konsekvenser det här kan få för Sverige och dess tillväxt är svårt att överblicka, men det är tydligt att det krävs åtgärder för att vi ska kunna möta såväl dagens behov som den framtida efterfrågan på väl utbildad personal. säger Mats Gerdau, ordförande för SKR:s utbildningsberedning.

För att tillgodose kompetensförsörjningen inom många yrken är gymnasieskolans yrkesprogram och den yrkesinriktade vuxenutbildningen centrala. Därutöver har arbetsmarknadsutbildningar i Arbetsförmedlingens regi hittills fyllt ytterligare en del av behovet.

– Regeringen måste ge kompetensförsörjning större plats i reformeringen av arbetsmarknadspolitiken. I oktober rapporterade SCB att 193 000 personer är öppet arbetslösa. För dessa individer kan arbetsmarknadsutbildning vara nyckeln till arbetsmarknaden. säger Mats Gerdau.

För att inte förvärra kompetensbristen uppmanar SKR regeringen till följande:

 1. Låt framtidens kompetensförsörjning få större plats i den fortsatta reformeringen av arbetsmarknadspolitiken.
  I den rapport Arbetsförmedlingen har lämnat till regeringen om hur det nya systemet bör organiseras saknas kompetensförsörjningsperspektivet helt.
 2. Säkerställ finansieringen till komvux.
  Inriktningen att flytta utbildningsansvar från Arbetsförmedlingen till komvux är bra, men tillräcklig finansiering behöver följa med
 3. Ge incitament och ekonomiska förutsättningar till de vuxna.
  Studiestartsstödet måste få finnas kvar, likaså måste det finnas möjlighet att studera med aktivitetsersättning.
 4. Verka för bättre statistik över antalet yrkesutbildade.
  Kompetensförsörjningen måste kunna följas från utbildning till yrke. Antalet utbildade inom olika yrken är en central kunskap för att kunna planera och dimensionera utbildningssystemet och för att bedriva en strategisk kompetensförsörjning. Det saknas idag.

Kristina Cunningham
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!