Publicerad: 17 december 2018

Nyhet

Rättsläget är nu klart om passiv penninginsamling

Rättsläget kring passiv penninginsamling har nu klargjorts av Högsta förvaltningsdomstolen.

Germund Persson

Germund Persson.

På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige. Flera försörjer sig genom tiggeri. Det har inneburit nya problemställningar och uppgifter för kommuner, regioner och landsting.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat Vellinges fråga om en kommun kan reglera så kallad passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter. Såväl förvaltningsrätt som kammarrätt har tidigare bedömt att kommunen inte visat att det finns behov av en sådan ordningsföreskrift.

Juridisk bedömning

SKL har lämnat ett yttrande till HFD. Den juridiska bedömning som förbundet gjort är att det finns ett utrymme för kommuner att inte bara reglera så kallad aktiv penninginsamling, utan även passiv penninginsamling i sina lokala ordningsföreskrifter. Detta så länge föreskriften begränsas till vissa angivna platser där kommunen bedömt att det finns behov av en reglering.
HFD har nu avgjort frågan och HFD ger Vellinge kommun rätt.

– Det är bra att HFD prövat frågan och klargjort rättsläget. HFD har tydliggjort att prövningen av en viss företeelse bör regleras genom ordningsföreskrifter, och vilken typ av regel som i så fall är påkallad, till exempel förbud, tillståndsplikt och så vidare, främst måste ankomma på kommunerna själva. Kommunerna är de som bäst känner till de lokala förhållandena och det är den ordning som bäst tillgodoser principen om den kommunala självstyrelsen, säger Germund Persson, chefsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Det är dock viktigt att betona att förbudet i Vellinge har handlat om vissa geografiskt avgränsade platser och det har tillmätts stor betydelse i HFD:s bedömning, påpekar Germund Persson.

– Hur övriga kommuner kommer att ställa sig till domen och vilka som eventuellt kommer att införa motsvarande bestämmelser i sina ordningsföreskrifter är det för tidigt att uttala sig om, säger Germund Persson.

Germund Persson
Chefsjurist och chef för avdelningen för juridik

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!