Publicerad: 26 augusti 2015

Nyhet

Rätt att satsa på yrkesutbildning

När regeringen idag presenterade delar ur budgeten var investeringar i yrkesvux ett förslag. En kompetenssatsning som SKL efterfrågat.

En yngre person hjälper en äldre person med rullstolen.

– Regeringens aviserade satsningar på vuxenutbildning och yrkeshögskola är mycket välkomna, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Oavsett om en region har stark tillväxt eller visar på en svagare utveckling med varsel och stigande arbetslöshet finns det generellt obalanser mellan tillgång och efterfrågan.

SKL:s ordförande Lena Micko.

Det ställer krav på snabb kompetenshöjning. Här är yrkesvux och yrkeshögskola viktiga nycklar. De utbildningarna har visat sig vara träffsäkra och effektiva vid snabba förändringar.

SKL har sedan förra året gjort propåer till regeringen om behovet av fler yrkesvuxplatser, något som ser ut att mötas genom de satsningar som regeringen nu presenterat.

– Med fler platser att tillgå vet vi att benägenheten att söka till en yrkesutbildning ökar. Givetvis behövs det tid att bygga ut utbildningsvolymerna i kommunerna inför det kommande året, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!