Publicerad: 1 februari 2017

Pressmeddelande

Ramavtal ska ge fler bostäder i kommunerna

SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling för att erbjuda kommuner bra, billiga bostäder. I dag undertecknas ramavtal med Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA.

– Vi har fått fram fyra väldigt bra hus och de upphandlade leverantörerna är väl rustade för uppdraget, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD för SKL Kommentus Inköpscentral.

Totalt kan det handla om uppemot 10 000 nya lägenheter under en fyraårsperiod och om avtalet förlängs till att gälla i sex år kan det bli närmare 15 000 lägenheter.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

– Vi tror att en första beställning kan komma i mars och att de första husen är inflyttningsklara i början på 2018. Det finns redan ett antal kommuner som ligger i startgroparna, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

Enligt upphandlingen ska det ta max åtta månader att färdigställa ett sådant här hus. BoKlok och NCC har lovat att det ska ta max fem månader att få husen klara.

De tre tyngsta bedömningskriterierna i upphandlingen var pris, arkitektonisk utformning och flexibilitet inom byggsystemet. Beräkningar visar att husen kan bli runt 25 procent billigare än traditionella flerbostadshus.

– Det är inga baracker som upphandlats, utan det är arkitektritade hus som uppfyller högt ställda kvalitetskrav. De allra flesta kommuner vill bygga nytt för att möta bostadsbristen, säger Gunilla Glasare.

Upphandlingen består av två delar. Den första delen som undertecknas i dag omfattar flerbostadshus som är 2-4 våningar höga. Den andra delen omfattar högre hus med 4–6 våningar och beräknas vara klar under februari 2017.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!