Publicerad: 25 april 2019

Nyhet

Ramavtal för särskilda boenden och trygghetsboenden

Som ett led i SKL:s service till kommunerna så har SKL och SKL Kommentus utökat ramavtalet för bostäder till att kommuner nu kan avropa även särskilda boenden och trygghetsboenden.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

För några år sedan upphandlade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) ramavtal för bostadshus. Dessa ramavtal kan nu även användas av kommuner och kommunala bolag för att avropa särskilda boenden för personer med olika funktionsnedsättningar, särskilda boenden för äldre samt för trygghetsboenden. Husen är flexibla, prispressade och finns i flera utföranden.

– Det här är ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt för kommunerna att beställa genom att avropa på ramavtalet. Husen håller hög kvalitet både standardmässigt och arkitektoniskt, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har tillsammans med Winroth arkitekter, kommunrepresentanter och bostadsleverantörerna tagit fram stöddokument för att underlätta kommunernas arbete med avrop.

Jan-Ove Östbrink
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!