Publicerad: 8 december 2015

Nyhet

Privat verksamhet ökar i kommuner och landsting

Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet. Under 2014 köpte kommunerna verksamhet för 93 miljarder kronor samt landsting och regioner för 55 miljarder kronor.

Ladda ner rapporten ”Köp av verksamhet 2014, Kommuner landsting och regioner 2006-2014”

SKL fortsätter att följa utvecklingen av hur mycket kommuner, landsting och regioner köper verksamhet för. Detta redovisas i rapporten ”Köp av verksamhet 2006-2014”.

Stor variation

En kvinna undersöks av en sjuksköterska på en vårdcentral.

Ökningen var större under åren efter 2006 men har därefter planat ut. Variationen är dock stor mellan olika kommuner, landsting och regioner. Kommunerna i Stockholms län är de som köper mest verksamhet från privata utförare - där har nio av tio kommuner störst andel köpt verksamhet från privata utförare sett i relation till riket. Andra kommuner är Helsingborg, Linköping, Staffanstorp, Uppsala, Vellinge och Västerås.

53 kommuner köper mindre än 5 procent och 185 kommuner har mindre än 10 procent köpt verksamhet.

Stockholms läns landsting köper volymmässigt och procentuellt mest verksamhet från privata utförare. Andra som köper verksamhet för 10 procent eller mer är Skåne, Gävleborg, Uppsala, Jönköping, Kalmar och Halland. Minst verksamhet som köps procentuellt sett är Blekinge, Örebro, Norrbotten, Jämtland och Västerbotten.

Många berörda

Bettina Kashefi.

En stor del av brukare, elever och patienter finns i offentligt finansierade verksamheter som utförs av privata aktörer. Andelen har ökat. Orsaken till ökningen i primärvården är införandet av vårdval från och med 2007 och i tandvården den bolagisering som genomförts under de senaste åren. År 2014 fanns det 1158 vårdcentraler varav 478 eller 41 procent drevs av annan vårdgivare än landsting eller region.

– Vi ser en tydlig trend i att antalet besök inom primärvården hos annan vårdgivare än landstingsdrivna vårdcentraler stadigt ökar och att de snart ligger på samma nivå som de landstingsdrivna, säger Bettina Kashefi, chefsekonom på SKL.

Sysselsättning

Det är främst hos privata företag som antalet sysselsatta inom vård, skola och omsorg ökar. Den årliga ökningen har varit relativt stabil under hela perioden 2007–2011, men har därefter avtagit. Parallellt med detta har sysselsättningen i såväl kommuner och landsting minskat under perioden 2007–2011, under de två senaste åren har den ökat svagt.

– Det blir också allt vanligare med en privat anställning inom skola, vård och omsorg. I dag är omkring en femtedel av de sysselsatta inom välfärden anställda i offentligt finansierade privata företag, säger Bettina Kashefi.

I rapporten redovisas köp av såväl offentliga som privata utförare. Köp från privata utförare bryts också ner på köp från privata företag, från ideella föreningar och stiftelser samt från enskilda.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!