Publicerad: 12 december 2018

Nyhet

Preliminär överenskommelse om karensavdrag

SKL och Sobona har nått en preliminär överenskommelse för hanteringen av det nya karensavdraget med samtliga fackförbund inom kommuner, landsting och regioner.

Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef SKL.

Jeanette Hedberg.

Den 1 januari 2019 införs ett karensavdrag istället för en karensdag. Ändringen i avtalen görs till följd av en ändring i sjuklönelagen som syftar till att självrisken vid sjukdom ska bli mer förutsebar för arbetstagaren och ge rättvisare förutsättningar arbetstagare emellan.

− Förändringarna innebär i korthet att flera av våra avtal tillförs två beräkningsgrunder för hantering av karensavdrag, en som baseras på kalenderdagsberäkning och en som grundar sig på timlöneberäkning, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kalenderdagsberäkningen omfattar samtliga arbetstagare med en inplanerad schemalagd arbetstid på minst en hel kalendermånad. Timlöneberäkningen omfattar övriga arbetstagare.

Överenskommelsen är preliminär i avvaktan på behandling i SKL:s, Sobonas och de fackliga organisationernas respektive beslutsorgan.

Om den preliminära överenskommelsen

Konsekvensändringarna träder i kraft den 1 januari 2019 och omfattar följande avtal: AB 17, AB 14, PAN, BEA, BUI, BAL, Studentmedarbetaravtalet och Tekniksprånget.

Fackförbunden som står bakom den preliminära överenskommelsen är AkademikerAlliansen, Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Hälso- och sjukvård, Allmän kommunal verksamhet och Läkare samt Lärarnas Samverkansråd.

Bakgrund

Lagstiftarens syfte är att ge ett mer jämlikt avdrag till de som arbetar koncentrerad arbetstid, men också att stänga möjligheten för arbetstagaren att kunna styra självrisken, till exempel genom att sjukanmäla sig sent på arbetsdagen.

Karensavdraget får en tydligare koppling till inkomst av tjänst snarare än arbetstidens förläggning. Karensavdraget ska göras mot intjänad sjuklön för sjuklöneperioden och sjuklön beräknas från dag 1. Karensavdraget ska även som grundprincip dras till fullo, oavsett tidpunkt för insjuknande.

Agnes Gradstock
Förhandlare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!