Publicerad: 24 oktober 2016

Nyhet

Positivt med kraftsamling för kulturskolor

Regeringen presenterade idag Kulturskoleutredningen. Det är bra att regeringen betonar kulturskolornas betydelse och viktigt att kommunerna är delaktiga i framtida utvecklingsarbete.

Karin Thomasson, 4:e vice ordförande SKL

– Det är glädjande att utredningen lyfter fram de kommunala kulturskolornas betydelse och roll för barn och unga och nu lägger konkreta förslag på hur staten kan stödja kommunernas utvecklingsarbete, säger Karin Thomasson, 4:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Utredningen avstår från att lägga regleringsförslag utan presenterar istället mål och andra insatser med avsikt att stärka kommunernas kulturskolor, något som SKL också drivit och därför välkomnar.

Flera av förslagen handlar om att staten ska kraftsamla för att stödja kommunerna i de utmaningar som finns. SKL anser att kompetensförsörjning, tillförlitlig statistik och kunskaps- och metodutveckling för att nå fler barn är viktiga frågor.

– Det är positivt att utredningen ser att det krävs ett gemensamt åtagande, att det fortsatta utvecklingsarbetet måste ske i dialog med kommunerna och att stimulansmedlen ska utgå från lokala politiska prioriteringar och förutsättningar, säger Karin Thomasson. 

Slutbetänkandet kommer nu gå ut på bred remiss och SKL kommer i detalj analysera förslaget.

Läs slutbetänkandet (PDF, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!