Publicerad: 19 december 2019

Nyhet

Positiva besked från arbetsmarknadsministern

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev slår regeringen fast att den lokala närvaron ute i landet ska säkerställas. Ett positivt och nödvändigt besked för både arbetssökande och arbetsgivare.

Anders Knape.

Anders Knape.

På dagens presskonferens med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar var det tydligaste budskapet att myndigheten måste se till att det finns en lokal närvaro i hela landet. Ett arbete som kommer att följas noga av arbetsmarknadsministern, med en första avrapportering i mitten av februari.

– Det kom många positiva besked idag och det märks att både ministern och Arbetsförmedlingens ledning lyssnat på SKR och våra medlemmar. Bland annat om att många arbetssökande behöver extra stöd och att det behövs kännedom om det lokala näringslivet för att kunna matcha på ett lyckosamt sätt. Sen är vi på intet sätt emot att det finns bra digitala lösningar och kontaktvägar. Men de fysiska mötena måste också finnas att tillgå, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR ser också positivt på att ministern understryker att man ska ha en nära dialog med kommunerna i arbetet med att säkerställa den lokala närvaron och att det kan underlätta samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

– Det är dags att kavla upp ärmarna, och se till att få ordning och stabilitet här och nu. Samtidigt är det bra att Arbetsförmedlingen får mer tid för att ta fram underlag för hur det nya systemet kan utformas från 2022. SKR kommer noga att följa arbetet och fortsätta vara tydliga med vad vi vill ska hända för att våra medlemmar och de arbetssökande ska få bästa förutsättningarna att hitta lösningar som passar lokalt, säger Anders Knape.

Ett annat bra besked i regleringsbrevet är att arbetsgivarnas perspektiv ges stor tyngd och att kompetensbehoven ska analyseras. SKR har tidigare lyft fram behovet av bättre statistik över antalet yrkesutbildade och det är bra att Arbetsförmedlingen får ett uppdrag att se över detta.

Fakta

Enligt Januariavtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och fristående aktörer ska i framtiden rusta och matcha arbetssökande till arbete. SKR bevakar den stora omställning som sker av arbetsmarknadspolitiken

Leif Klingensjö
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!