Publicerad: 19 juni 2018

Nyhet

Politiska läget i kommuner och landsting inför valet

76 olika partikonstellationer styr landets kommuner och åtta olika konstellationer styr landstingen. I höstens kommunval väntas över 300 partier delta och tre folkomröstningar genomföras.

Valet

Kommun- och landstingsvalen skiljer sig i flera avseenden från riksdagsvalet: fler människor har rösträtt och nästan en tredjedel röstar på andra partier än i riksdagsvalet.

Många lokala partier deltar

De åtta riksdagspartierna har en dominerande ställning även i kommun- och landstingspolitiken. Efter 2014 års val fick ändå 181 partier, som inte är representerade i riksdagen, 539 mandat i sammanlagt 142 kommuner. Det är cirka 4,2 procent av det totala antalet mandat i kommunerna.

I landstingen och regionerna fick fem regionala sjukvårdspartier representation i fem landsting med sammanlagt 46 mandat. Det är cirka 2,7 procent av det totala antalet mandat i landstingen/regionerna och färre än vid de två tidigare valen. Det största lokala sjukvårdspartiet är Norrbottens Sjukvårdsparti, som fick drygt 25 procent av rösterna och därmed är största oppositionsparti.

Till höstens kommunval har hittills 316 lokala partier, utöver riksdagspartierna och Feministiskt initiativ, registrerat sitt deltagande i 192 kommuner. Till landstingsvalet har hittills 48 partier, utöver riksdagspartierna och Feministiskt initiativ, registrerat sig till ett eller flera landstingsval.

Fåtal lokala folkomröstningar

Valmyndigheten har hittills fått besked om att tre olika lokala folkomröstningar kommer att hållas samtidigt som de allmänna valen. I Tibro och Strängnäs sker omröstning om gymnasieskolans respektive landsbygdsskolornas framtid utifrån folkinitiativ. I Gislaved är det partierna i kommunfullmäktige som beslutat om att invånarna ska få rösta om placeringen av en simhall.

Antalet folkomröstningar är betydligt färre än vad som genomfördes under supervalåret 2014. Då ägde tolv kommunala folkomröstningar rum medan det under 2017 och 2016 har varit tre stycken vardera år.

Blocköverskridande styren ökar

Totalt sett styr 76 olika partikonstellationer landets olika kommuner och åtta olika konstellationer styr landets landsting och regioner. 2014 års val ledde till maktskiften i 109 av 290 kommuner och fler blocköverskridande styren och minoritetsstyren. I de 21 landstingen och regionerna skedde sex maktskiften.

I 99 kommuner bildades vänsterstyre, i 90 kommuner bildade alliansstyre och i resterande 101 kommuner blev styret blocköverskridande. I en tredjedel av kommunerna saknade de styrande partierna egen majoritet och styrde därför i minoritet.

I landstingen och regioner bildades 13 vänsterstyren, fem alliansstyren och tre blocköverskridande styren. Liksom i kommunerna ökade antalet minoritetsstyren, från två till sju stycken.

S och MP ingår i flest styren

Efter valet har Socialdemokraterna ingått i styren i 193 kommuner, vilket innebär att partiet har funnits med i flest kommunala styren. Centerpartiet kommer på en andraplats genom att ha ingått i 142 kommuners styren och Miljöpartiet hamnar på tredjeplats med 125 kommuner. I 17 procent av kommunerna ingick även partier, som inte är representerade i riksdagen, i det lokala styret.

I landstingen och regionerna är det Miljöpartiet som har ingått i flest styren, rättare sagt 18 av 21 regionala styren. Socialdemokraterna hamnar på en andraplats med 16 regionala styren följt av Vänsterpartiet som ingått i tio regionala styren. Endast i ett landsting, Värmland, ingår ett regionalt sjukvårdsparti i styret.

Färre ledamöter i kommunfullmäktige

Inför 2018 års val har 19 kommuner beslutat att minska sina fullmäktigeförsamlingar med 116 ledamöter. Sex kommuner kommer dock att öka antalet med 48 ledamöter. Det innebär totalt sett en minskning med 68 ledamöter eller 0,5 procent jämfört med innevarande mandatperiod.

Bland landsting och regioner sker däremot en ökning med 18 ledamöter eller 1,1 procent jämfört med innevarande mandatperiod.

Den 9 september är det dags för val till riksdag, landsting och kommun. Inför valet ställer SKL samman information om själva valet och en övergripande bild av det politiska landskapet i kommuner, landsting och regioner.

SKL:s övergripande information om valet

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!