Publicerad: 15 mars 2017

Nyhet

Plus och minus om gymnasieutredningen

Flera bra förslag men en risk att statlig detaljstyrning sätter käppar i hjulet för verksamheten. Så kan SKL:s remissvar av gymnasieutredningen sammanfattas.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

– Det är positivt att utredningen i hög grad behandlar frågor om elevernas studiesituation. En stärkt profession och undervisning är det mest effektiva för att förbättra elevernas resultat, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Men vår bedömning är att en ökad statlig detaljreglering inte är det bästa sättet att åstadkomma detta. Gymnasieskolan är redan i dag den mest detaljreglerade skolformen. SKL vill istället se mer av utvecklingsinsatser och dialog mellan den nationella och lokala nivån, säger Lena Micko.

Övriga synpunkter från SKL:

  • SKL är positiva till att det ska ställas samma tillträdeskrav till gymnasiet – i antal godkända ämnen – för såväl yrkesprogram som ett högskoleförberedande program. SKL instämmer också i att alla yrkesprogram bör leda till grundläggande högskolebehörighet.
  • SKL ställer sig bakom utredningens krav på tydligare struktur i introduktionsprogrammen.
  • Huruvida ämnesbetygen ska återinföras behöver utredas vidare. En så pass stor omställning av gymnasieskolan behöver föregås av en grundlig analys.
  • Frågor om finansiering bör hanteras mer utifrån faktiskt utfall än utifrån antaganden, i syfte att få fram ett underlag för en rättvisande slutlig kostnadsreglering mellan stat och kommun.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!