Publicerad: 8 februari 2016

Nyhet

Plats för nyanlända i fler skolor

SKL säger ja till en utrednings förslag att friskolor ska få avsätta ett begränsat antal platser för nyanlända elever.

Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

– Vi vill att fler skolor ska ta emot nyanlända och välkomnar förslaget. Friskolor har själva efterfrågat detta och det finns också med på SKL:s lista på åtgärder som behövs, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Utredningen föreslår också ändringar i skollagen som innebär att en kommun får göra undantag från rådande placeringsbestämmelser.

SKL föreslår istället en försöksverksamhet under en begränsad tid. De kommuner som har behov av det kan delta i försöket, vilket kan utformas på ett liknande sätt som den nu pågående försöksverksamheten med fjärrundervisning. Det är viktigt att försöket utvärderas för att se vad det i praktiken innebär att göra undantag från placeringsbestämmelserna och vilka effekter det får.

– En grundbult i den svenska skolan är att elever och föräldrar inte bara har rätt att välja skola utan också faktiskt gör det. Det gäller både nyanlända och andra. Vi vill undvika att hamna i en ordning där det fria skolvalet försvagas. Det är därför som vi föreslår en försöksverksamhet framför att här och nu göra ändringar i skollagen, säger Per-Arne Andersson.

Yttrandet Plats för nyanlända i fler skolor (SOU 2016:9)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!