Publicerad: 11 december 2019

Nyhet

Personer mitt i livet redo att byta yrke

6 av 10 vill kunna distansutbilda sig, en av tre vill jobba till 67 år eller längre och hälften av männen kan tänka sig ett jobb i välfärden, enligt en ny studie från SKR och Sobona.

Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Regioner

Caroline Olsson

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har i studien Mitt i livet undersökt vilka attityder personer mellan 36 och 65 år har till jobb, yrkesväxling och ett förlängt arbetsliv.

− Välfärden behöver ökade möjligheter att rekrytera och utveckla människor som är mitt i arbetslivet. Då ska det finnas förutsättningar för att ställa om, att vidareutbilda sig eller att skaffa sig en helt ny utbildning. Ett förlängt arbetsliv med höjda pensionsåldrar gör att möjligheten att yrkesväxla blir helt nödvändig för många, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Regioner.

80 procent av personer mellan 36 och 65 år funderar någon gång på att byta yrke. Och det handlar inte om något utbrett missnöje med det nuvarande jobbet. Tre av fyra trivs i sitt nuvarande yrke och två av tre trivs hos sin nuvarande arbetsgivare. Att många funderar på att byta är en förutsättning för att yrkesväxling till välfärden ska kunna ske.

Sex av tio vill kunna distansutbilda sig för ett nytt yrke

63 procent av de svarande vill kunna studera på distans för att ta steget att vidareutbilda sig för ett nytt yrke. De utbildningar som efterfrågas i störst utsträckning är kortare kurser utanför arbetstid, men även halvtidsstudier mellan ett och två år. För att kunna vidareutbilda eller omskola sig behöver mycket finnas på plats.

− Det är centralt att de jobb man vill byta till finns i närheten, att det fungerar med familjesituationen, samt även att få den ekonomiska situationen säkrad med lön eller studiefinansiering. Staten behöver till exempel erbjuda fler utbildningar på distans och halvfart och förbättra möjligheterna till studiefinansiering efter 47 års ålder. Då kan personer mitt i livet utbilda sig utanför arbetstid och även kombinera studier med jobb, säger John Nilsson, förhandlingschef för Sobona.

En av tre vill jobba till 67 år eller längre

Normen att gå i pension vid 65 år är fortfarande är stark och drygt hälften svarar att de kommer att gå i pension mellan 64 och 66 år. Samtidigt svarar en tredjedel att de kommer jobba till 67 eller längre. Det gäller även bland dagens medarbetare i kommuner och regioner. Sex av tio kan också tänka sig att jobba längre än sin tänkta pensionsålder med rätt förutsättningar.

− Att så många är intresserade av att förlänga arbetslivet med några år utgör en stor potential. För många är arbetstider och flexibilitet en nyckel för att vilja jobba längre, men också möjligheten att få använda sina erfarenheter i exempelvis en expertroll. I kommuner och regioner ser vi redan att utvecklingen går framåt då antalet medarbetare över 65 år ökat från 20 000 personer 2010 till 49 000 personer 2018, säger Caroline Olsson.

Män intresserade av att jobba i välfärden

De allra flesta yrkena i välfärden är kvinnodominerade. I dag är bara drygt 20 procent av medarbetarna i kommuner och regioner män.

− Undersökningen visar att 49 procent av männen kan tänka sig att jobba i välfärden. Det är en mycket positiv signal. Kommuner, regioner och kommunala företag behöver marknadsföra välfärdsjobben till män och attrahera fler män till välfärdens verksamheter, säger Caroline Olsson.

Fakta om undersökningen

Studien bygger på resultat från en webbenkät som drygt 2 500 personer mellan 36 och 65 år från hela arbetsmarknaden besvarade.

Undersökningen genomfördes av Ungdomsbarometern under april 2019 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Denna och andra studier görs för att öka kunskapen hos kommuner och regioner om hur medarbetare ser på arbetslivet.

Johanna Öqvist
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!