Publicerad: 7 april 2017

Nyhet

Permanenta samordningen kring våldsbejakande extremism

En nationell samordning kring våldsbejakande extremism behöver permanentas. Viktigt är att kommunerna har ett fortsatt stort handlingsutrymme i arbetet mot våldsbejakande extremism anser SKL.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Sveriges Kommuner och Landsting ställer sig i yttrandet till Kulturdepartementet bakom huvuddragen i delbetänkandet ”Värna demokratin mot våldsbejakande extremism”. SKL delar uppfattningen om att en existerande central myndighet har de bästa förutsättningarna för att bedriva en effektiv samordning mot våldsbejakande extremism.

– Den centrala myndigheten måste ha ett stort förtroende hos landets kommuner, landsting och regioner liksom civilsamhället. Det är också viktigt att se till att arbetet bygger på god kunskap om brottsförebyggande och demokratifrämjande arbete, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

SKL anser, likt utredningen, att ett strukturerat arbete bör finnas lokalt, men poängterar att det varken finns eller bör finnas en statlig lagstiftning som styr formerna för det arbetet.

– Vi är oroade för statens detaljreglering av redan befintlig lagstiftning. Kommunerna måste fortsatt ha ett stort handlingsutrymme där de lokala förutsättningarna och lägesbilden sätter ramarna för arbetet. Vi ser heller inte att staten har analyserat hur en uppföljning och ytterligare finansiering av en eventuell detaljstyrning skulle ske, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!